24 grudnia ukazał się 10 numer Biuletynu Sektora Mazowieckiego. Jest on naszym wewnętrznym informatorem, który wydajemy od 2008 roku. W każdym roku formacyjnym małżeństwa i Doradcy Duchowi sektora mazowieckiego otrzymują, drogą elektroniczną, 4 numery naszego pisma.

Celem biuletynu jest integracja naszego sektora poprzez wymianę wiadomości, relacji, świadectw z życia ekip z poszczególnych miast.

Dziękujemy wszystkim, którzy wysyłają artykuły, zdjęcia i dzielą się swoimi przeżyciami. To dzięki zaangażowaniu tych osób ten biuletyn może powstawać.

Dziękujemy redaktorom Biuletynu Sektora Mazowieckiego: Uli i Łukaszowi Grabom oraz Kasi i Sebastianowi Małek, którzy dbają o szatę graficzną, korektę tekstów jak i logiczny układ całego biuletynu.

Biuletyn Sektora Mazowieckiego zawiera konkretne działy:
-słowo od Pary Odpowiedzialnej sektora
-słowo od Doradcy Duchowego sektora
-relacje z uroczystości i wydarzeń, które odbyły się w sektorze, również świadectwa uczestników
-wiadomości z życia ekip – prezentacje poszczególnych ekip
-informacje o ekipach pilotowanych
-zadania – poprzez świadectwa małżeństw przybliżamy i omawiamy poszczególne zadania END
-dział poświęcony Orędownikom i Stowarzyszeniu Przyjaciół Ojca Caffarela, którym opiekują się Beata i Marcin Pińkowscy
-dział, w którym zachęcamy do rekolekcji END
-Ogólnopolska Pielgrzymka END – przez cały rok przybliżamy Sanktuarium, miejsce majowego spotkania wspólnotowego
-bieżące ogłoszenia

Cieszymy się że kolejne małżeństwa angażują się w powstawanie Biuletynu Sektora Mazowieckiego.
Mamy nadzieję że doczekamy się kolejnych “okrągłych” numerów.

Marzenka i Michał Mamczarz

Świadectwo

Kochani Marzenko i Michale!

Z okazji ukazania się dziesiątego numeru Biuletynu Sektora Mazowieckiego chcemy Wam podziękować za pomysł jego wydawania. Dziękujemy całej ekipie redakcyjnej za włożony trud jego redagowania i szatę graficzną. W tak rozległym sektorze jak nasz pełni on rolę pisma kronikarsko informacyjnego a więc służy integracji wszystkich ekip. Nie zawsze i z różnych względów (rodzinnych, zdrowotnych) możemy uczestniczyć w spotkaniach wspólnotowych. Słowo pary odpowiedzialnej i kapłana, relacja z tego co dzieje się w sektorze, i w życiu Ekip pomaga nam jednoczyć się z całą wspólnotą. My jesteśmy z Wami przez naszą modlitwę.

Cieszymy się z każdej nowo powstającej Ekipy i z każdego małżeństwa; cieszymy się, że rozwija się sektor, że jest tak dużo małżeństw szczególnie młodych, że są ludzie, którzy chcą służyć. Ich świadectwa dodają nam sił w naszej szarej i czasem trudnej codzienności. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi niech pomnaża szeregi tych, którzy służą i niech powiększa grono małżeństw, które w ramach ruchu END budują swoją Duchowość małżeńską. Wierzymy, że Biuletyn bardzo się do tego przyczynia.

Halina i Janek z Lublina