Nasz sektor jest rozrzucony na dużym obszarze i nie często mamy okazję spotykać się wszyscy.

By pogłębić więź pomiędzy ekipami, a także poprawić przepływ informacji od roku 2008 wydajemy, drogą elektroniczną, wewnętrzny informator, który nazwaliśmy Biuletynem Sektora Mazowieckiego.

Bardzo nam zależało, aby wiadomości z życia ekip szybko trafiały do wszystkich małżonków i Doradców Duchowych.

Biuletyn zawiera konkretne działy:

  • słowo Pary Odpowiedzialnej Sektora
  • słowo Doradcy Duchowego Ekipy Sektora
  • relacje z uroczystości i wydarzeń, które odbyły się w sektorze, również świadectwa uczestników.
  • wiadomości z życia ekip. W tym dziale ekipy informują o różnych szczególnych wydarzeniach z ich życia. Od pewnego czasu poszczególne ekipy przedstawiają się. Tak poznaliśmy małżeństwa i ich rodziny, oraz Doradców Duchowych z Łodzi, Lublina, Łomży, Wielunia. W tym roku przedstawiają się ekipy z Warszawy.
  • informacje o ekipach pilotowanych
  • dział poświęcony Orędownikom i Stowarzyszeniu Ojca Caffarela, którym opiekują się Beatka i Marcin Pińkowscy
  • informacje o grupie opiekunów
  • bieżące ogłoszenia

Cieszymy się, że w tworzenie biuletynu angażuje się coraz więcej małżeństw. Nadsyłają artykuły, zdjęcia. We wrześniu redagowanie biuletynu przekazaliśmy Uli i Łukaszowi Grabom.

2 listopada ukazał się, pod ich redakcją, kolejny, piąty już, numer naszego biuletynu. Zawiera 21 stron, wiele ciekawych artykułów i zdjęć.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w tworzenie informatora.

Marzenka i Michał Mamczarz