Rok 2010 jest rokiem jubileuszowym dla osób zaangażowanych w różne formy orędownictwa. Już od 50 lat w wielu miejscach na ziemi pary małżeńskie i osoby prywatne poświęcają swój czas i swoje ćwiczenia duchowe, aby otaczać zagrożone wielorakimi kłopotami małżeństwa kordonem modlitwy. Działania Rodziny Orędowników wspierają duchowo każde małżeństwo Equipe Notre Dame. Choć owoce nie są widzialne gołym okiem, to jednak na pewno każdy czuje je w sercu. Dlatego, z okazji rocznicy wysłania przez Ojca Henri Caffarela w marcu 1960 apelu o “modlących się wolontariuszy”, dziękujemy wszystkim 56 Orędownikom z Sektora Mazowieckiego za podarowany czas, za silną wolę, za niezłomne zasady i za wzory cnót.

Wiemy, że droga, którą wybrali Orędownicy nie jest łatwa. Tam, gdzie rodzi się największe dobro, pojawiają się również duże przeciwności w wypełnianiu obowiązków, gdyż właśnie tam siły zła intensyfikują swoje działania. Dlatego warszawska część Sektora Mazowieckiego świętowała w Rodzinie Orędowników i wśród przyjaciół uczestnicząc w Eucharystii, która miała miejsce podczas Wielkopostnego Dnia Skupienia w Warszawie 20 marca 2010. Podczas Eucharystii sprawowanej przez ojca Dezyderiusza i ojca Ariela dziękowaliśmy Dobremu Panu Bogu za Rodzinę Orędowników i prosiliśmy Go o dalszą opiekę.

50 rocznicę jubileuszu Orędownictwa pragniemy świętować poprzez najbardziej bliską Orędownikom aktywność – modlitwę. W Święto Matki Bożej Łaskawej 7 maja (piątek), przez godzinę, od 20-tej do 21-ej będziemy trwać na modlitwie w intencji Orędowników i ich dzieła. Może to być modlitwa dziękczynna, błagalna, uwielbienia, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, czy inny sposób modlitwy. Ważna jest byśmy w tym czasie wszyscy zjednoczyli się na modlitwie. Nie zapomnijmy o Magnificat, będącym znakiem jedności naszego Ruchu. Naszą prośbę kierujemy zarówno do Orędowników, jak i do tych którzy nie podjęli tej posługi.

Tych, którzy o tej godzinie nie będą mogli się modlić, prosimy o przeznaczenie innej godziny tego dnia. Naszym pragnieniem jest, by wszystkie małżeństwa naszego Sektora włączyły się we wspólną modlitwę.

Beatka i Marcin Pińkowscy