W Warszawie 6 listopada o godz. 1100 przy ul. Rakowieckiej 61 odbyło się spotkanie Doradców Duchowych naszego sektora. Gospodarzem miejsca był ojciec Andrzej Spławski SJ.

W spotkaniu wzięli udział Doradcy Duchowi: ksiądz Marek Pluta z Łodzi, z Lublina ksiądz Szymon Czuwara, oraz z Warszawy ojciec Dezyderiusz Jan Pol, ojciec Ariel, ksiądz Adam Sycz, ksiądz Grzegorz Mądry i ksiądz Artur Więsik. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w spotkaniu.

Marzenka i Michał Mamczarz

Dnia 6 listopada br. w Warszawie u OO. Jezuitów na Rakowieckiej odbyło się spotkanie Doradców Duchowych END Sektora Mazowieckiego. Inicjatorami tego spotkania, a zarazem Gospodarzami była Para Odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego – Marzenka i Michał Mamczarz. Na to wyjątkowe zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli: Ks. Marek Pluta – Doradca Duchowy Ekipy Regionu, O. Dezyderiusz OFM – Doradca Duchowy Sektora Mazowieckiego, O. Ariel OFM, Ks. Adam Sycz, Ks. Artur Więsik, Ks. Szymon Czuwara i Ks. Grzegorz Mądry.

Spotkanie uroczyście rozpoczęto zapaleniem Światła Chrystusa. O. Dezyderiusz OFM poprowadził modlitwę, zapraszając Maryję i powierzając pod Jej obronę wszystkie sprawy Ruchu. Następnie każdy z Kapłanów powiedział kilka słów o sobie, zachęcony przez Parę Odpowiedzialnych dobrym przykładem i pysznym ciastem. Było to bardzo wskazane, gdyż dla niektórych było to pierwsze spotkanie w tak wielkim Gronie END.

Kolejnym punktem programu spotkania była mini konferencja Michała dotycząca przebiegu spotkań END, a także zadań Doradców Duchowych. Konferencja była dialogowana z uczestnikami i przez to niezwykła w swej formie i treści.

Po tak wielkich doświadczeniach duchowych i intelektualnych przyszedł czas, aby zadbać o ciało. Obiad był wyśmienity, gdyż z bardzo obfitego menu każdy mógł wybrać to co chciał,
Zregenerowani obfitym posiłkiem powróciliśmy do dalszej dyskusji na temat małżeństwa, świętości i drogi do niej wiodącej.

Spotkanie Doradców Duchowych z Parą Odpowiedzialną za Sektor Mazowiecki odbywało się w sali Betlejem Domu Parafialnego OO. Jezuitów. To właśnie Tam w Betlejem wszystko się zaczęło! Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Pozostaje mieć nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do narodzin END w wielu małżeństwach.

W imieniu Wszystkich Księży pragnę serdecznie podziękować Marzence i Michałowi Mamczarz za zorganizowanie tego Spotkania integrującego Kapłanów Sektora Mazowieckiego. Za wspólnie spędzony czas, modlitwę, ogromną otwartość: Bóg Wam zapłać! Amen.

Ks. Grzegorz Mądry

Galeria zdjęć