W sobotę 5 grudnia w parafii pod wezwaniem św. Barbary w Wieluniu odbyło się spotkanie dwóch ekip łódzkich i ekipy wieluńskiej. O godzinie 17.00 w malowniczej drewnianej świątyni parafialnej u boku budującego się nowego kościoła została odprawiona Msza święta koncelebrowana w intencji wspomnianych ekip. Mszę świętą odprawili: ksiądz Marek Pluta z Łodzi – Doradca Duchowy ekip łódzkich, który wygłosił homilię, wraz z gospodarzem a zarazem Doradcą Duchowym ekipy wieluńskiej księdzem proboszczem Jarosławem Boralem. Goście z Łodzi zadbali o piękną oprawę liturgiczną i muzyczną Eucharystii.

Przed mszą o godzinie 15.00 odbyło się comiesięczne spotkanie ekipy wieluńskiej w domu Władysławy i Włodzimierza Sygulskich – Pary Odpowiedzialnej ekipy wieluńskiej z udziałem Doradcy Duchowego księdza Jarosława Borala. Spotkanie to miało szczególny charakter, gdyż byli obecni na nim Ewa i Janusz Rawiak z Warszawy – Para Łącznikowa. Ich obecność i świadectwo było wielkim ubogaceniem tego spotkania. W tym samym czasie w plebanii parafii św. Barbary odbyło się comiesięczne spotkanie dwóch ekip łódzkich.

Po uroczystej Mszy świętej w gościnnych progach księdza proboszcza odbyła się agapa, która miała bardzo serdeczny i rodzinny charakter. Spotkanie to pomogło poznać się bliżej wszystkim członkom ekip łódzkich i wieluńskiej oraz wymienić się doświadczeniami związanymi z działalnością w Ruchu END. Po poczęstunku Para Łącznikowa z Warszawy zaprezentowała nagranie z inscenizowanym wywiadem z Ojcem Caffarelem, oraz przedstawiła informacje na temat Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Caffarela.

Spotkanie ekip łódzkich z wieluńską było z pewnością dużym świadectwem wiary. Wspólna modlitwa i obecność w duchu Ekip Notre Dame zbliżyła nas do siebie oraz była impulsem do aktywnej działalności w Ruchu.

Monika i Jakub Jurdzińscy z Wielunia

Pliki do pobrania

Święto Karty Wieluń

Galeria zdjęć