Sobota 13.03.2010 była dniem wielkopostnego skupienia dla ekip lubelskich. Spotkaliśmy się w gościnnym domu sióstr Pasterzanek w Lublinie. Spotkanie poprowadził Doradca Duchowy naszej Ekipy ks. Henryk Lachur, Sercanin. Rozpoczęliśmy je rozważaniem czwartego przykazania dekalogu. Jest ono skierowane do dzieci określając ich relację do ojca i matki przede wszystkim – Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi i dobrze ci się powodziło. Obejmuje także związki pokrewieństwa z innymi członkami rodziny dziadków, przodków, a patrząc szerzej obejmuje obowiązki uczniów wobec nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, obywateli względem ojczyzny, rządzących wobec narodu.

Szacunek dla rodziców jest pierwszym przykazaniem dotyczącym spraw miłości ludzkiej, jest naszym obowiązkiem, nawet jeśli miłowanie ich jest trudne. Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dzieci. Rodzinie powinny pomagać i ochraniać ją odpowiednie instytucje. Tylko tam gdzie istnieje prawidłowa współpraca między rodzicami, nauczycielami i szkołą dzieci mogą rozwijać się prawidłowo. Nauczyciel jest przedłużeniem rodziców i nie można w sposób bezmyślny podważać jego autorytetu. Dzieci mają obowiązek słuchać rozsądnych i mądrych rad nauczycieli.

Po konferencji była agapa i dalszy ciąg dyskusji na temat rodziny. Później Adoracja Najświętszego Sakramentu – czas na osobistą rozmowę z Bogiem każdego z nas.

W czasie Eucharystii ks. Henryk przypomniał nam, co to znaczy być świadkiem miłości. Miłość to nie uczucie, a postawa woli. Aby nastąpiło jej odnowienie należy wsłuchiwać się w słowa Ewangelii i chociaż czasem miłość połączona jest z cierpieniem, to cierpienie samo w sobie nie jest miłością. W miłości potrzeba dużo pokory, pokornego słuchania siebie, służenia sobie w rodzinie, ale i na każdym miejscu, w którym postawi nas Bóg. Przykładem miłości doskonałej jest sam Chrystus, który cały oddaje się nam w Komunii Świętej.

Na zakończenie naszego dnia skupienia ustaliliśmy kolejny termin spotkania integracyjnego naszych ekip razem z dziećmi i przyjaciółmi na 20.06.2010 w Pliszczynie. Dziękujemy siostrom za życzliwe przyjęcie nas, a ks. Henrykowi za poświęcony nam czas i wszystkie myśli jakie do nas skierował.

Chwała Panu
Halina i Janek Dąbrowscy z Lublina

Galeria zdjęć