Kochani Przyjaciele
pary małżeńskie i doradcy duchowi Equipes Notre Dame

Przed 10 laty, podczas sesji na temat pilotowania nowych ekip w Zamku Bierzgłowskim, z udziałem małżeństwa należącego do ERI, Tymczasowa Ekipa Odpowiedzialna dokonała wyboru Pary Odpowiedzialnej Sektora Wydzielonego END Polska. Miało to miejsce w dniu 4 maja 2002 roku. Od tego dnia tworzą się formalne struktury Ruchu w Polsce i Ruch rozpoczyna w pełni swoją działalność.
Dziś pragniemy Wam powiedzieć, że czujemy w sercu wielką wdzięczność Bogu za dar spotkania z Ruchem END a zetknięcie się z nim jest dla nas wielką łaską, którą ciągle przyjmujemy i z tej Bożej propozycji chcemy korzystać.
Bardzo Wam dziękujemy za Waszą obecność i za Wasze zaangażowanie. Za przyjmowane posługi i wszelkie podejmowane inicjatywy. Dobrze, że w naszym wędrowaniu są z nami kapłani – doradcy duchowi ekip. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni; bez nich, nasz wzrost życia duchowego byłby bardzo trudny.
Podobnie jak przed 10 laty – jesteśmy wszyscy na początku drogi. Dla niektórych z nas jest to czas poznania tego Ruchu, dla innych czas zachwycania się nim, jeszcze inni też byli wśród nas ale wybrali inną drogę.
Jedno jest, uważamy, ważne – do kroczenia tą drogą zaprasza nas Jezus, abyśmy za Nim podążali. To On każdego dnia udziela nam łaski sakramentu małżeństwa i pragnie naszego szczęścia, naszej świętości. Doświadczamy nieustannie Bożej Miłości. Ona zaprasza nas do wierności Jezusowi. Niech więc nasze życie małżeńskie będzie nacechowane pragnieniem „miłości i służby”, także w życiu naszych rodzin i ekip. Niech spotkanie z Bogiem stanie się naszą życiową potrzebą, która nas umacnia i utwierdza w przekonaniu, że droga, którą kroczymy jest zgodna z Jego wolą.Pamiętajmy także o tych, którzy w swoim życiu nie doświadczają miłości. Niech serdeczna przyjaźń łączy nasze serca i wspólne pragnienie, aby „pomagać parom małżeńskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa”.
Wszyscy poczujmy się odpowiedzialni za rozwój Ruchu Equipes Notre Dame. Idźmy dalej i głębiej w naszych wymaganiach duchowych, które zawiera Karta. Idźmy dalej i głębiej w praktykowaniu naszych zadań, ufając Słowu Jezusa, który wzbogaca naszą modlitwę. Weźmy w swoje ręce inicjatywę zarzucenia sieci w kierunku innych małżeństw, aby ich zebrać w ekipy, które ich umocnią, które rozwiną ich duchowość małżeńską. Podtrzymując się wzajemnie, starajmy się podołać wezwaniom jakie stawia społeczeństwo małżeństwu i rodzinie, w celu zachowania życia i godności osoby ludzkiej, pokoju między ludźmi, respektowania praw człowieka.
Niechaj pobudzają nas do tego słowa błogosławionego Jana Pawła II: „Pan Bóg oczekuje od nas konkretnej współpracy z Jego łaską, a zatem wzywa nas, byśmy w służbie Jego Królestwu wykorzystywali wszystkie zasady naszej inteligencji i zdolności działania. Biada jednak, gdybyśmy zapomnieli, że bez Chrystusa <nic nie możemy uczynić>” (por. J 15,5) (Novo Millennio Ineunte. p. 38).
To od nas zależy, czy przyniesie to owoce. “Naszym obowiązkiem jest przygotować solidny duchowy fundament w świetle przemian społecznych, orientację i kierunek pozwalający Equipes Notre Dame żyć Nowym Przymierzem, do którego Chrystus powołuje pary wszystkich pokoleń”. ( O . Caffarel )

Na tej drodze spotykamy nieustannie Maryję. Zaufajmy Jej wstawiennictwu w naszym codziennym MAGNIFICAT!
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia nasze serca radością i pokojem “jakiego świat dać nie może”.

Zjednoczeni z Wami w modlitwie –

Małgorzata i Joachim GRZONKOWIE