END2016_17Drodzy Małżonkowie i Doradcy Duchowi!

Przed nami kolejny rok formacyjny 2016/2017. W tym roku będą nas prowadziły słowa z Ewangelii świętego Jana “Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem” (J 14, 6). Wypowiada je Jezus do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Do zatrwożonych, pełnych lęku uczniów Jezus mówi o konieczności wiary w Niego, ponieważ On jest jedyną Droga, Prawdą i Życiem, które prowadzą do Domu Ojca, w którym przygotuje dla nas mieszkanie. Wiara w Jezusa i podążanie wskazaną przez Niego drogą to tajemnica życia w radości i dobrej kondycji uczniów Chrystusa. Dla nas małżeństw z Equipes Notre–Dame ta radość i dobra kondycja ma być doświadczana przede wszystkim w małżeństwach i rodzinach. Uczynić nasz dom Jego domem, a Jego Ewangelię fundamentem naszej rodziny, żyć dla Chrystusa, z Chrystusem i przez Chrystusa, oddać się Mu bezwarunkowo, służyć Mu bez zastrzeżeń, uznać Go za Głowę i Pana swego Małżeństwa… to droga, na którą w szczególny sposób wstąpiliśmy przyjmując Kartę Equipes Notre–Dame. Na tej drodze pragniemy iść za Chrystusem, aby wiernie Mu służyć i coraz bardziej Go kochać.

Pragniemy zachęcić Was, aby w tym roku formacyjnym Słowa Chrystusa “Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem” rozważać w odniesieniu do wierności naszej Karcie. Niech wzmożona wierność charyzmatowi ekip przygotuje nas na radosne świętowanie w przyszłym roku 70 rocznicy powstania Karty Equipes Notre-Dame.

Łączymy się z Wami w modlitwie Magnificat

Lucyna i Krzysztof Wysoccy