Wielki Post to czas zatrzymania i duchowej refleksji, dlatego chętnie wybraliśmy się na Wielkopostny Dzień Skupienia Sektora Mazowieckiego A. Spotkanie odbyło się 11 marca 2023 r. w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie.

Zaczęliśmy od Mszy świętej celebrowanej przez o. Mariusza Kuliga OP – doradcę duchowego ekipy W22A.

Po Eucharystii Kasia i Tadek Kamińscy przyjęli posługę pary pilotującej i wysłuchaliśmy pełnego wdzięczności wspomnienia o śp. Krzysztofie z ekipy W17A, który odszedł od nas w ostatnim czasie do Królestwa Bożego.

Konferencję pt. “Przekład Pisma Świętego na życie” wygłosili Sylwia i Paweł Łozińscy (prezentacja w załączeniu). Dowiedzieliśmy się, co katolik może znaleźć w dokumentach kościoła oraz o tym, jak w codzienności żyć Pismem Świętym. Sektorowi ubogacili nas swoim doświadczeniem, zachęcili do lektury Pisma Świętego i pogłębienia wiedzy o nim z dodatkowych tekstów. Dla tych, którzy nie mogli być na spotkaniu, umieszczamy poniżej listę tych lektur:

„Del Verbum” – konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym

„Verbum Domini” – adhortacja apostolska BXVI

Tanguy Marle Pouliquen “Słowo darem życia”

ks. Haręzga “Czas zrozumieć Biblię”

o. Rostworowski “Medytacje nad psalmami”

ks. Chrostowski “Bóg. Biblia. Mesjasz.”

ks. Rogowski “Mistyka gór”

Roman Brandstaetter “Krąg biblijny”

Pozostałą część dnia wypełniły grupy dzielenia (w trakcie których wspólnie rozważaliśmy eucharystyczne czytanie z Księgi proroka Micheasza), a także nabożeństwo Drogi Krzyżowej, z komentarzami odnoszącymi się do codziennego życia w małżeństwie i rodzinie. Znalazł się też czas na rozmowę z innymi małżeństwami, zwłaszcza, że w tegorocznym WDS wzięło udział ponad osiemdziesięcioro małżonków z naszego Sektora.

Było to trzecie spotkanie z zaplanowanego na ten rok cyklu o Piśmie Świętym. Tradycyjnie zakończyliśmy je wspólnym odmówieniem Magnificat i zrobieniem zdjęcia.

Bardzo dziękujemy wszystkim małżeństwom za ich obecność, zaangażowanie i posługę, a szczególnie parze sektorowej za prelekcję i organizację tego wartościowego dnia.

Zofia i Marcin Ebertowie – ekipa W21A

 

Pismo Święte w życiu codziennym – prezentacja