troussures.JPG18 września 2011 roku, przypada 15 rocznica odejścia do Pana Założyciela naszego ruchu Equipes Notre Dame – Sługi Bożego O. Henri Caffarela. W sensie biblijnym był prawdziwym prorokiem, osobą wielkich, intensywnych uczuć i skupienia. Jako człowiek twórczy i aktywny, pod wieloma względami dążył do doskonałości i świętości a główną zasadą jego działania było trwanie w zgodności z Kościołem.
Pary małżeńskie Equipes Notre Dame wiele zawdzięczają swojemu Założycielowi. Przede wszystkim znaczenie jakie nadał sakramentowi małżeństwa, doświadczenie życia małych wspólnot chrześcijańskich a także przeżywanie modlitwy kontemplacyjnej w codziennym, zabieganym życiu.
O. Henri Caffarel tak jak żył prosto i skromnie, tak też ceremonie pogrzebowe odbyły się tak, jak sobie życzył, w najskromniejszej oprawie. Na jego nagrobku są umieszczone trzy daty: chrztu świętego, święceń kapłańskich i śmierci – narodzenia życia w niebie. Dat świadczących o życiu Dziecka Bożego.
Łączmy się wszyscy w modlitwie o dar beatyfikacji Sługi Bożego O. Henri Caffarela.