Drodzy Kapłani, Doradcy Duchowi naszych ekip!

Wielki Czwartek, to przede wszystkim pamiątka ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. To dzień, kiedy możemy docenić niezwykły dar Waszej posługi! Szczególnie doświadczamy tej łaski w Equipes Notre-Dame, gdzie mamy niezwykłą okazję nawiązywać bliskie relacje przyjaźni z naszymi Kapłanami.

Dostrzegamy, jak wielkim darem – poza sprawowanymi sakramentami – jest dla nas Wasza obecność, rada, słowo napomnienia.

Mamy więc dzisiaj wspaniałą okazją, by za to podziękować Dobremu Bogu i każdemu z Was!Z naszej strony zapewniamy o naszej przyjaźni, wsparciu, otwartości naszych domów i rodzin dla Was.

Niech w tym Świętym Czasie Pan rozjaśni wszelkie ciemności Waszych serc. Niech na nowo rozpali w Was entuzjazm Swojego powołania i napełni siłami do wypełniania wszelkich posług, jakie na co dzień pełnicie. Niech rozerwie wszelkie kajdany zła, a tam gdzie są, rozwiąże wszelkie więzy niewoli. Niech Zmartwychwstały Pan zawsze Was prowadzi i nasyca dusze na wszelkich pustkowiach. Niech odmładza Wasze kości, abyście byli jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Bądźcie jak chleb dla zgłodniałego, zawsze gotowi, by nakarmić duszę przygnębioną, aby Wasze światło zabłysło w ciemnościach, a wszelka ciemność stała się południem.
Grób jest pusty! Jezus żyje!

Małżonkowie Equipes Notre-Dame potrzebują Waszego żywego świadectwa wiary!

 

Pozdrawiamy w Panu
Ekipa Sektora Mazowieckiego B
Ruchu Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame