W dniu 17.09.2022 roku spotkaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach, aby uczcić rozpoczęcie roku formacyjnego Ekip Notre-Dame 2022/2023 Sektora Mazowieckiego A.
Pierwsza część spotkania miała charakter modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz uczestnictwa we Mszy Świętej. Eucharystia sprawowana była przez kapłanów posługujących w ekipach END. Homilię wygłosił o. Waldemar Linke, który w słowie skierowanym do nas nawiązał do Czytania – Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian i Ewangelii św. Łukasza. Oba teksty odnoszą się do przypowieści o siewcy. To co szczególnie zapamiętaliśmy z tej Homilii to słowa Ojca, że wszystkie zasiewane ziarna są tej samej jakości, wszyscy są równi wobec Boga. Oprawę muzyczną i liturgiczną zapewniły małżeństwa z naszego sektora. Po Mszy Św. przekazane zostały wybranym małżeństwom przez Parę Odpowiedzialną Sektora nowe posługi na kolejny rok formacyjny.

Następnie udaliśmy się do sali konferencyjnej na kolejną część spotkania. Para Odpowiedzialna Sektora Sylwia i Paweł Łozińscy przedstawili nam podsumowanie ubiegłego roku formacyjnego i rozpoczęli konferencję na temat znaczenia odpowiedzialności za Ruch END.Następnie konferencję tę kontynuowali Kasia i Marek Rymsza. Opowiedzieli nam jak oni jako małżeństwo dojrzewali do różnych posług, jak to wpływało na ich życie – nie tylko prywatne, ale i zawodowe. Podsumowując obie konferencje można się pokusić o stwierdzenie na temat przyjmowania posług, że nie należy się bać przyjmować posług i wykonywać je na miarę naszych możliwości. Wykonywać posługi na miarę naszych możliwości to znaczy być otwartym na posługi i nie popadać w perfekcjonizm (który może być przeszkodą w podjęciu decyzji o podejmowaniu posług).

Bardzo inspirujący był dla nas wykład Pana Mateusza Krawczyka o tym: „Dlaczego warto czytać Pismo Święte”. Pan Mateusz przedstawił 7 argumentów, które przemawiają za tym. Sposób przedstawienia tematu i forma przekazu była niezwykle inspirująca. Pan Mateusz powołał przy tym 6 teologicznych i subiektywnie wybranych argumentów uzasadniających, dlaczego on czyta Pismo Święte. Odniósł się nie tylko do zwykle powoływanych argumentów, ale także podkreślił walory Pisma Świętego jako tekstu uniwersalnego, mocno osadzonego w kulturze, filozofii, którym można się zachwycać. Wykład podkreślał różne figury literackie, warstwy stylistyczne, formy tekstowe (kończąc na ulubionej autora intertekstualności). Nie poprzestając na tym mówca odnosił się także do samego przekazu Pisma Świętego jako najpiękniejszego tekstu o miłości Boga do Ludzi oraz jej historii i uniwersalności tych tekstów oraz tym, że jest to słowo Boga. Zaskakującym zakończeniem tego wywodu było spuentowanie i podanie 7 dość przewrotnego argumentu, powołanego przez jego Żonę, że tekstu tego „po prostu głupio nie znać”.

Rozwinięciem wykładu Pana Mateusza, była dalsza wymiana myśli w grupach na temat Słowa Bożego i przemyśleń dotyczących czytania Pisma Świętego i tego jak to wpływa na życie członków ekipy END. W trakcie spotkania zaplanowany był przepyszny obiad oraz słodkie przekąski, które dodały nam pozytywnej energii.
Bardzo się cieszymy się, że w ten sposób zainaugurowano nowy rok formacyjny. Z Panem Bogiem i jego słowem ruszamy na w kolejny rok naszego życia małżeńskiego ze słowami: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Zbawicielu moim

Błogosławionego roku życzą
Paulina i Marek Chodniccy, ekipa W24A