W dniach 18-19 listopada w domu rekolekcyjnym przy Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w  Kazimierzu Biskupim odbyło się Kolegium Regionu 1. Hasło spotkania – „Eucharystia źródłem naszej służby” nawiązywało do przyjętej na ten rok podstawowej myśli przewodniej dla ekip „Eucharystia, źródło naszej misji”.

Po zawiązaniu się wspólnoty i zapaleniu świecy nastąpiło krótkie wprowadzenie, po którym udaliśmy się do przyklasztornego kościoła św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników na adorację i Eucharystię. Podczas półgodzinnego uwielbienia wszyscy pogłębiliśmy więź z Naszym Panem poprzez Akt Zawierzenia Świętej Rodzinie. Podczas mszy homilię o modlitwie i sposobach modlenia się wygłosił ksiądz Robert Awerianow Doradca Duchowy Ekipy Sektora Kujawskiego.

Usłyszeliśmy, że nie tylko słowa modlitwy są ważne, ale także miejsce i czas poświęcony tylko Panu, a także cisza, w której możemy usłyszeć słowa Boga w nas. W pamięci pozostała do rozważenia myśl przedstawiona przez ks. Pawła Doradcę Duchowego Ekipy Regionu, czy na każdej mszy świętej podczas przeistoczenia „to chleb staje się Chrystusem, czy to Chrystus staje się chlebem”.

Przyglądając się bliżej agendzie zjazdu od razu dostrzegliśmy, że główny akcent będzie położony na rolę i zadania pary łącznikowej. Tak też było od samego początku. Bardzo nas poruszyło świadectwo Grażyny i Franciszka z okresu ich posługi jako pary łącznikowej. Dzielili się wspomnieniami z pierwszych lat tworzenia się ekip w Polsce, kiedy to jedynym dokumentem, który służył im za całą wiedzę o wspólnocie, była Karta END. Na zapisach w niej zawartych, które czytali wielokrotnie, aż do pełnego zrozumienia, opierali swoje pomysły, jaką rolę powinny pełnić pary łącznikowe.

Na późniejszym spotkaniu i dzieleniu się w grupach usłyszeliśmy świadectwo, że posługi, choć mogą napawać lękiem (czy sobie poradzimy, czy damy radę) oraz rzeczywiście sprawiają wiele trudności, to  przynoszą także  nieoczekiwane łaski samemu małżeństwu posługującemu. Często długie wyjazdy i „motogodziny” spędzone w samochodzie na rozmowach ubogacały małżeństwa, a posługa wracała we wzajemnej większej miłości.

W niedzielnej prezentacji „Stawiamy na mocną Kartę” Franciszek i Grażyna mówili o ważności naszego charyzmatu i o powracaniu do źródeł. Usłyszeliśmy, jak ważne są spotkania osobiste i tworzenie bliskich relacji nie tylko w ekipie, ale także pomiędzy ekipami, a w szczególności w posłudze par łącznikowych. Poznanie ekip i ich par odpowiedzialnych, także prywatnie, oraz budowanie zaufania i otwartości w ruchu to jedne z podstawowych zadań małżeństwa pełniącego posługę pary łącznikowej. Musimy sobie uświadomić, że to Bóg, poprzez drugiego człowieka, chce od nas, byśmy wyszli do innych, by pomagać sobie nawzajem w drodze do świętości. Powinniśmy także pamiętać, że wszystkie zadania pełnione w ramach END to posługi, a nie funkcje. Funkcję pełni się z obowiązku, a posługę daje się z głębi serca. Otwartość i wzajemna pomoc to fundamenty działania ekip.

Kilka lat temu, na pierwszych naszych rekolekcjach przed przyjęciem Karty, omawialiśmy nie tylko samą Kartę, ale także wieloaspektową strukturę END. Teraz, po czasie, zaczynamy rozumieć jak mądrze Duch Święty natchnął ojca Caffarela i pary, które tworzyły i rozwijały struktury ruchu. Dobry przykład tego zawarli w swoim świadectwie Renata i Tomek, Para Łącznikowa, którzy mówili jak dzielić obowiązki z innymi małżeństwami zwłaszcza gdy posiadają one określone cenne talenty oraz predyspozycje. Para podzieliła się z nami swoim świadectwem o działalności Pana Boga przez modlitwę w rodzinie. Bóg wysłuchał, na swój Boży sposób, prośbę o potomstwo dla małżeństwa ich syna w postaci decyzji o adopcji.

Obecność kapłanów jak zawsze na każdych spotkaniach ubogaca nas. Przypominają nam, po co jesteśmy w ekipach, dlaczego jesteśmy w Kościele i czemu dążymy do świętości. Wskazują jak wielkim darem i łaską jest dla nas Eucharystia i modlitwa. Usłyszeliśmy o tym w podsumowaniu ks. Roberta, który podkreślał jak wielkim cudem jest miłość Boża, że sam Bóg chce z nami być.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Od tego roku podjęliśmy posługę pary łącznikowej. Jest to pierwsza nasza posługa poza ekipą, pierwszy raz byliśmy na Kolegium Regionu, a także pierwszy raz piszemy relację oraz opisujemy swoje wrażenia ze spotkania. Mamy odczucie, że nowe wyzwania mogą nas przerastać, ale na Kolegium usłyszeliśmy, że nie powinniśmy się tego  obawiać, bo gdy Pan powołuje, to wyposaża powołanych w potrzebne łaski. Już sama przynależność do Ekip wyposaża nas w 5 talentów – naszych punktów wysiłku. To je mamy pomnażać. Przyjechaliśmy z nadzieją uzyskania wskazówek i podpowiedzi, co mamy robić jako para łącznikowa i je uzyskaliśmy. Wiele cennych uwag usłyszeliśmy zwłaszcza od par, które swoje posługi pełniły lub pełnią, w towarzyskich rozmowach przy kawie i szybko znikających słodkościach. Dzięki prezentacjom par odpowiedzialnych z poszczególnych Sektorów/Rejonów zobaczyliśmy czym i jak żyje Ruch. Wspólne spotkanie, dzięki wymianie doświadczeń, omówieniu trosk, planów i pomysłów uzmysłowiło nam, że wszyscy dążymy do jednego celu: do świętości, znajdując moc w Eucharystii i braterskiej pomocy nie tracąc z oczu charyzmatu END.

KLIKNIJ* Kolegium w obrazach
Spisane refleksje i zapisane obrazy
Agnieszka i Andrzej Wróblewscy (R1WA15)