Rekolekcje w Ciechocinku

“Gniewajcie się, a nie grzeszcie – empatyczne ćwiczenia w parach” Rekolekcje w Ciechocinku  26-28.10.2018. Prowadzący: Elżbieta i Jacek Jurzysta oraz o. Tomasz Górecki MSR „Stres i tempo życia to nasza codzienność. Porozumiewanie się przy braku czasu...

Legenda o garści ziemi polskiej

Ojców naszych ziemio święta,  Ziemio wielkich cnót i czynów,  Tyś na wskroś jest przesiąknięta,  Krwią ofiarną twoich synów.   I nie darmo w twoje rano,  O! puścizno przodków droga!  Ziemią świętą ciebie zwano,  Boś najbliżej stała Boga.   Byłaś ziemią...