ŚWIADECTWO Z REKOLEKCJI W WOŹNIAKOWIE

Pragniemy podzielić się z Wami tym czego doświadczyliśmy i co przeżyliśmy na rekolekcjach, które odbyły się od 22 do 24 marca w Woźniakowie. Tematem rekolekcji małżeńskich było ,,Zasiądźmy razem – aby kochać bardziej”. Prowadzili je Lucyna i Krzysztof Wysoccy, a opiekę duchową sprawował nad nami ks. Wojciech Zyśk.

Informacje, które nam przekazała para prowadząca bardzo wzbogaciły naszą wiedzę i pozwoliły na głęboką analizę i przemyślenia dotyczące naszego osobistego ,,Obowiązku Zasiadania” (…dlaczego praktykować ,,Zasiadanie”, jakie są jego owoce, jakie trudności i jakie zagrożenia czyhają, aby małżonkowie nie odbyli tego wspaniałego punktu wysiłku?…) i wiele innych zagadnień dotyczących tego tematu było poruszanych na konferencjach.
Bardzo owocna była praca w grupach z innymi małżeństwami, gdzie mogliśmy wymienić się swoimi doświadczeniami i wzbogacić o nowe pomysły.
Niezwykle cenne było to, co mówił do nas z wielką miłością i troską płynącą prosto z serca ksiądz Wojciech o modlitwie Słowem Bożym. Uświadomił nam, że bardzo ważną osobą w naszym dialogu małżeńskim jest Pan Jezus, a kluczem jest Jego Słowo.
Szczególnie przeżyliśmy obecność Pana Boga na Eucharystii i adoracji, gdzie mogliśmy całym sercem dotknąć i poczuć Jego obecność jako mąż i żona.
W niedzielę, po tak dogłębnym przygotowaniu, każde małżeństwo uzyskało osobiste błogosławieństwo od księdza Wojciecha i udało się z uroczyście zapaloną świecą na swój (małżeński, oczekiwany i wzniosły) Obowiązek Zasiadania.
Rozpoczęliśmy swój dialog od modlitwy słowami św. Pawła (1Kor 13,4-7):
           …Miłość cierpliwa jest,
          łaskawa jest.
          Miłość nie zazdrości,
          nie szuka poklasku,
          nie unosi się pychą,
          nie dopuszcza się bezwstydu,
          nie szuka swego,
          nie unosi się gniewem,
          nie pamięta złego;
          nie cieszy się z niesprawiedliwości,
          lecz współweseli się z prawdą.
          Wszystko znosi,
          wszystkiemu wierzy,
          we wszystkim pokłada nadzieję,
          wszystko przetrzyma…
Brakuje nam słów aby opisać to, co przeżyliśmy i doświadczyliśmy podczas naszego ,,Zasiądźmy Razem”-trzeba to po prostu przeżyć.
Nasze rekolekcje zakończyliśmy uroczystą Eucharystią z błogosławieństwem na drogę powrotną i wspólną modlitwą Magnifikat.
Za ten wspólnie spędzony czas, za wspólną modlitwę, za wszystkie cenne informacje i doświadczenia dziękujemy: Lucynie i Krzysztofowi, księdzu Wojciechowi, Hani i Kazikowi oraz wszystkim małżeństwom uczestniczącym w rekolekcjach, Bóg zapłać.
   Panie Boże, dziękujemy Ci:
– za ten czas rekolekcji, który nam dałeś.
– za tych wszystkich ludzi, których postawiłeś na naszej drodze.
   Dziękujemy Ci Panie.

Z Panem Bogiem    Ewa i Darek  Ekipa Brochów, Sektor Kujawski.
 
Link do zdjęć: https://photos.app.goo.gl/Ag3k8wfjHkmQiTJC7