W Poznaniu 19 maja 2019 r. odbyła się Pielgrzymka Regionu I. W pielgrzymce uczestniczyły małżeństwa z Sektora Wielkopolskiego, Kujawskiego oraz z ekip z Gdańska, Szczecina, Norwegii i Niemiec. Spotkanie rozpoczęło się poczęstunkiem. Małżeństwa z Poznania przygotowały  „małe co nieco”.

Po krótkiej modlitwie przeszliśmy do kolejnego punktu spotkania –  konferencji Pary Odpowiedzialnej Super -Regionu Helenki i Pawła Kukołowiczów.

Helenka i Paweł w formie świadectwa życia opowiedzieli nam o towarzyszeniu w drodze do Boga swojemu małżonkowi oraz o towarzyszeniu swoim dzieciom i ich rodzinom.

Po konferencji uczestnicy pielgrzymki spotkali się, by właśnie na ten temat porozmawiać w grupach mieszanych. Dla nas osobiście to właśnie wymiana doświadczeń i przemyśleń w  grupach mieszanych wnosi pewną wyjątkowość do każdego spotkania w Regionie czy w Sektorze. Tam mamy możliwość bliższego poznania kilku małżeństw. Tam słyszymy o radościach i trudnościach jakich doświadczają wszyscy w drodze do świętości. To tam nawiązujemy relacje, także z nowo poznanymi małżeństwami.

Po owocnych spotkaniach udaliśmy się do sali na wspólnej modlitwie, by następnie wysłuchać konferencji Pary Odpowiedzialnej Regionu I – Honoratki i Sławka Pakułów. Prelegenci poinformowali obecnych o utworzeniu trzech nowych Sektorów Wielkopolskich. Parami odpowiedzialny nowych sektorów, oprócz dotychczasowego małżeństwa odpowiedzialnego – Pauliny i Marka Liszkowskich, zostali Bożena i Krzysztof Kurkowiakowie oraz Agnieszka i Piotr Zielińscy. Ponadto, na prośbę nowo wstępujących w nasze szeregi małżeństw, uczestnikom zostały przybliżone struktury w Superregionie, Regionie i Sektorze. Usłyszeliśmy, że oprócz ekip z 3 Sektorów Wielkopolskich i Sektora Kujawskiego w skład Regionu I wchodzą ekipy ze Szczecina i Gdańska, a także polskie ekipy w Niemczech, Norwegii i Szwecji. Po konferencji była przerwa na posiłek. Spotkania odbywało się przy Starym Rynku w Poznaniu, było tu zatem szereg możliwości posilenia ciała, by przejść potem do uczty duchowej.

W godzinie miłosierdzia spotkaliśmy się na Koronce w kościele u oo. Franciszkanów na Górze Przemysła, gdzie znajduje się cudami słynący Obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania. Po adoracji Najświętszego Sakramentu kustosz sanktuarium opowiedział historię kościoła i cudownego obrazu.

Ostatnim punktem spotkania, a jednocześnie punktem kulminacyjnym, była wspólna Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Miłym akcentem było przypomnienie przez Arcybiskupa  historii naszego Ruchu. Podczas Mszy św. zostały oficjalnie utworzone nowe Sektory Wielkopolskie i powołane ich Pary Odpowiedzialne.

Dziękujemy Panu Bogu za mile i owocnie spędzony czas pielgrzymki, za wszystkich nowych ludzi, których mogliśmy poznać i za „starych” znajomych, z którymi mogliśmy porozmawiać. Dziękujemy za wszystkie świadectwa życia, które zawsze najbardziej dotykają naszych serc. Pan pozwala nam przez te spotkania obcować z ludźmi, którzy, podobnie jak my, chcą dążyć do świętości i którzy mają podobne priorytety życiowe. Możemy czerpać olbrzymią wiedzę z doświadczeń innych małżeństw. Uczestnicząc w spotkaniach na poziomie Sektora, czy Regionu, mamy możliwość korzystania z bogactwa naszego Ruchu. Chwała Panu!

Renata i Tomasz – Licheń 1, Sektor Kujawski

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa głównie Roberta Budy z ekipy Poznań 5 – link – https://photos.app.goo.gl/AtaHRp34a5zqRnZa7