28 września 2008 roku małżonkowie należący do ekip Sektora Śląskiego wraz ze swoimi rodzinami uczestniczyli w 24. Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.

Mszę świętą na Szczycie celebrował ks. bp Kazimierz Górny, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Rodziny, natomiast homilię wygłosił bp Andrzej Dzięga z Sandomierza.

Ze względu m.in. na ogromne zaniedbania chrześcijan i świata wobec rodziny, w tym lekceważenie jedności, nierozerwalności, spłycanie świętości i brak szacunku dla życia, biskup sandomierski wezwał do koniecznego dziś, odważnego dawania świadectwa:

„Tym bardziej jest potrzebne, im mniej świat zastanawia się nad tymi sprawami, im bardziej świat nawet świadomie przeciwko Bożemu planowi występuje”.

Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili śluby, dziękując za radość trwałego związku i prosząc o siły do bohaterskiego świadectwa życia wyznawaną wiarą. A przed wizerunkiem Matki Bożej w Kaplicy zawierzyli swoje małżeństwa i rodziny Jej opiece.