radiowarszawa

Zapraszamy w piątek 26 maja o godz. 13:30 do wysłuchania audycji redaktor Katarzyny Supeł-Zaboklickiej „Rozmowa na co dzień”. Gośćmi będą To i Ze Moura-Soares para światowa ERI oraz Lucyna i Krzysztof Wysoccy, para odpowiedzialna Super Regionu. Goście opowiedzą radiosłuchaczom o Ruchu END w wymiarze światowym.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego A