Przed nami czas świętowania Triduum Paschalnego, czas krzyża i radości zmartwychwstania.
Czas wielkiego cierpienia, umierania z miłości oraz czas powstania z martwych do życia.
Czas w którym jesteśmy zaproszeni do bycia z Jezusem i z Jego Matką.
Czas odkrywania, że to krzyż przemienił tłum ludzi we wspólnotę Kościoła.

Równowaga chrześcijańska jest wyrażana przez dwumian Świętego Pawła: Śmierć – Zmartwychwstanie.
Jeżeli tylko wyłączy się albo nie docenia jednego z tych dwu elementów, wypacza się duchowość chrześcijańską.
Ks. Henri Caffarel „Krzyż czy radość?”

Życzymy, abyśmy otworzyli serca na łaskę jaką Pan Bóg przygotował dla Nas w tym czasie.
Abyśmy pozwolili umierać staremu człowiekowi w nas, by mógł się narodzić nowy.
Abyśmy potrafili zaprosili Jezusa do niesienia naszego krzyża, by to cierpienie już nas nie zabijało, ale pomogło oddać życie.
Abyśmy przyjęli dar zbawienia i rozradowali się w Panu.

Anna i Leszek Gerste
o. Jozue Szymański