Po wakacyjnej przerwie w Sektorze Dolnośląskim rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok formacyjny 2014/2015. Było to dla nas tym bardziej wyjątkowe rozpoczęcie roku, że po raz pierwszy inaugurowaliśmy je w nowo powstałym Sektorze Dolnośląskim.  Spotkaliśmy się 6 września na Eucharystii w Kościele pw. Chrystusa Króla we Wrocławiu. Zostaliśmy ugoszczeni przez ks. Andrzeja Godynia, proboszcza parafii, który razem z ks. Jackiem Falkowskim koncelebrował Mszę Świętą. Ksiądz Jacek wygłosił piękną homilię nawiązującą do Ewangelii o Marii i Marcie (Łk 10, 38-42), o tym jak trwać przy Jezusie w codziennym zabieganiu. Podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za czas spędzonych wakacji i prosiliśmy o potrzebne łaski w nowym roku formacyjnym. Po Mszy Św. mogliśmy w ciszy adorować Najświętszy Sakrament, rozważając nadal słowa Ewangelii.

Potem udaliśmy się na konferencję, którą poprowadzili dla nas Ania i Leszek Gerste, którzy tym rokiem formacyjnym rozpoczynają swoją posługę, jako para sektora dolnośląskiego. Przekazali nam aktualne informacje dotyczące Ruchu, przedstawili tematy, nad którymi będziemy się pochylać podczas ich posługi, a także omówili nowy dokument Ruchu „Drugi oddech”.

Po konferencji mieliśmy możliwość podzielić się własnymi doświadczeniami i przeżyciami  w małych grupach, nawiązując do Ewangelii o Marii i Marcie, a potem spotkaliśmy się znów wszyscy razem na agapie, by przy kawie i ciastkach porozmawiać ze sobą. Była to wspaniała okazja, by budować wspólnotę i cieszyć się swoją obecnością.  Cieszymy się, że mogliśmy się znów zobaczyć, szczególnie że po wakacjach tęsknimy za spotkaniami „ekipowymi”. Nowej Parze Sektora życzymy, by Duch Święty napełniał ich potrzebnymi siłami i darzył licznymi łaskami, potrzebnymi w posłudze dla Ruchu.

Monika i Tomek