Kochani Małżonkowie i Doradcy Duchowi!

W tym roku przeżywamy kolejną, 66 rocznicę proklamowania Karty Equipes Notre – Dame. Mówiąc o Karcie, Ojciec Caffarel precyzuje, że nie dodaje ona nic nowego do celu małżeństwa, które jest drogą do świętości. Ekipy są wsparciem w przeżywaniu sakramentu małżeństwa. Specyfiką Karty są natomiast konkretne środki i wysiłki w dążeniu do tego celu. Znamy je i wiemy, że są one środkami wspomagającymi rozwój łaski sakramentu małżeństwa. Świętość nie wyklucza posiadania wad …. Nie! Świętość polega na życiu Bogiem. Wymaga wielu wysiłków, długiej drogi, upadków i podnoszenia się po nich, łez i radości.

Karta stworzona przez Ojca Caffarela jest narzędziem pomagającym w pokonywaniu różnych przeciwności, ale przede wszystkim pomaga członkom ekip posuwać się do przodu, przeżywając różnorakie oczyszczenia w małżeństwie, na wspólnej drodze do świętości. Krocząc drogą wyznaczoną przez Equipes Notre-Dame mamy misję głoszenia Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa małżonkom na całym świecie, aby pomóc im w drodze do świętości. Jesteśmy powołani do zaangażowania się w promowanie, szczególnie w obecnym czasie kryzysu, godności i świętości chrześcijańskiego małżeństwa. Niech wierność Karcie END pomoże nam wzrastać duchowo i stawać się na wzór Chrystusa oraz uzdolni nas do wypełnienia tej pięknej misji.

Łączymy się z Wami w modlitwie Magnificat

Lucyna i Krzysztof