W czasopiśmie teologiczno-naukowym „Ateneum Kapłańskim” Zeszyt 1 (641) Tom 166, Styczeń-luty 2016 r., którego bieżący numer został poświęcony tematyce DUSZPASTERSTWA RODZIN ukazał się artykuł autorstwa Mirosławy Sieradzkiej, z ekipy z Izbicy Kujawskiej, pt. „Equipes Notre Dame szansą dla małżeństw sakramentalnych”. Autorka w kilkustronicowym tekście przybliżyła: historię Ruchu Equipes Notre-Dame, historię Karty END, Status Ruchu END w Kościele, rozwój Ruchu w Polsce, pisze o strukturach w naszej wspólnocie, pochyla się także nad drogą formacji duchowej małżeństw proponowaną przez END. Na koniec artykułu zamieszczone są trzy świadectwa małżeństw trwających w END. Wielkie Bóg zapłać, za ogromną pracę i zebrane informacje.

Czasopismo „Ateneum Kapłańskie” dociera dziś do wszystkich niemal polskich uczelni teologicznych, do licznych seminariów duchownych w kraju i za granicą oraz wielu kapłanów.

Renata i Tomasz Matczak

para odpowiedzialna Sektora Kujawskiego