To już trzeci rok jak uczestniczymy w rekolekcjach END. Nie przyjęliśmy jeszcze karty END ale dzięki otwartości END możemy w pełni uczestniczyć w głębokich przemyśleniach przed wielkim wydarzeniem jakim było zmartwychwstanie Chrystusa.

Pierwsze nasze rekolekcje (2012r.) „Wielkopostne dni skupienia” Sektora Kujawskiego  rozszerzyły nam tajemnice powiązania czy też zależności człowieka z Panem Bogiem oraz uczyliśmy się przeżywania Wielkiego Postu. Dekalog a życie codzienne, sens duchowego przeżywania Wielkiego Postu oraz przeżywanie autentyzmu wiary – były to nasze rozważania. Pierwszy raz w życiu przeżywaliśmy drogę krzyżową, podczas której w ciszy, samodzielnie z małżonkami, przez prawie całą noc rozmawialiśmy z Bogiem w kaplicy zamkowej.

Drugie nasze rekolekcje (2013r.) „Modlitwa osobista i małżeńska”.

Rozważania nasze rozpoczęliśmy analizą codziennego chrześcijaństwa i desakralizacji naszego życia ogólnie pojętego. Głównym motywem stała się nasza modlitwa. „Małżeństwo to nie jest to czego ja oczekuję ale także to, czego oczekuje od nas Pan Bóg”, „Rodzina powinna stać się tym, czym jest ze swojej natury” – sentencje te omawiane były w aspekcie modlitwy i rozmowy z Bogiem.

Przyznajemy, że w naszym długoletnim stażu małżeńskim nie było codziennej wspólnej modlitwy. Rekolekcje te odmieniły nasze nawyki. Dzięki temu więzi między nami są coraz mocniejsze. Wierzymy, że dotyczy to nie tylko naszej rodziny i dlatego polecamy wszystkim.

Trzecie – tegoroczne – rekolekcje „Blask prawdy – rzecz o sumieniu” poświęcone były naszemu podejściu do tego co nazywamy ogólnie sumieniem. W swoich konferencjach ks. Adam przypomniał nam wszystkie postacie czy też poszczególne fazy sumienia. Analizowaliśmy też sakrament spowiedzi składający się z 5 warunków, przy czym uderzając się w piersi przyznaliśmy się, że podchodząc „rutynowo” do tego sakramentu nie zawsze wypełniamy wszystkie niezbędne jego warunki. Ważnym tematem była prawda, z którą tak często świadomie lub nieświadomie rozmijamy się w naszym życiu codziennym. Żyjemy w świecie, w którym manipulacja prawdą lub uporczywe wmawianie nieprawdy stały się podstawową praktyką codzienną, To od nas zależy jak ją przyjmiemy i czy ją zaakceptujemy. Trudno nie zgodzić się z tym, że aby żądać prawdy i prawości w postępowaniu musimy zacząć od siebie. Zanim zaczniemy zauważać drzazgę w oku innego – usuńmy belkę ze swojego oka.

Rekolekcje odbywały się od piątku 7 marca do niedzieli 9 marca w Zamku Bierzgłowskim. 8 marca, z okazji dnia kobiet, nasze panie otrzymały kwiaty, które następnie ofiarowały Matce Bożej patronce END. Mogliśmy zobaczyć prezentację multimedialną p.t.”Kobieta” poświęconą stworzeniu kobiety. Inne prezentacje pozwoliły nam zapoznać się z historią i profilem działalności END. Nasze spotkania w grupach na tematy „ Nauczycielu, co dobrego mam czynić”, „Przyjdź i chodź za mną”, „nie bierzcie więc wzoru z tego świata”, „poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli” czy też „aby nie zniweczyć Chrystusowego krzyża” z rozważań czysto teoretycznych przerodziły się w rozważania naszych faktycznych sytuacji życiowych. Tematy były tak zajmujące, że otwartość i szczerość dyskutujących powodowała, że za każdym razem musieliśmy kończyć dyskusje „pod przymusem” planu rekolekcji. Każdy ranek rekolekcji rozpoczynaliśmy jutrznią. Później następowały konferencje tematyczne, uczestniczyliśmy w Mszach Św., odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Wszystkie te wydarzenia zawierały tematycznie związane z głównym nurtem rekolekcji rozważania przygotowane przez Ks. Adama Ceynowę.

Myślimy, że tak jak poprzednie pary tak i teraz para odpowiedzialna (Bogda i Marian) za organizację rekolekcji spisała się znakomicie. Dzięki im za to.

Rekolekcje, które przeżyliśmy pozwalają nam na coraz głębsze poznawanie mniej znanych zakątków naszej wiary i powodują coraz częstsze stosowanie jej zasad w życiu codziennym.

Felicja i Jerzy Strużyna