Widzieliśmy Pana!
Chodź!
Zanurz się w Jego ranach
W strumieniu miłości
Wzejdź! Na nowo
Bliżej! Mocniej! Więcej!
Wyciągnij ręce
Bliżej! Mocniej! Więcej!
I uwierz
Bliżej! Mocniej! Więcej!
Wyciągnij ręce
Dotknij Mnie
Przekonaj się
Że jestem, Ja jestem.

Tak brzmią słowa piosenki towarzyszącej ewangelizacji Krakowa, która miała miejsce w dniach 19 do 21 października 2012 roku. Nic piękniejszego nie mogło się wydarzyć w pierwszych dniach Roku Wiary od spotkania całego kościoła krakowskiego na stadionie Cracovii i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Inicjatywa stadionowej ewangelizacji zrodziła się w Krakowie dziewięć miesięcy temu w głowie biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej ks. Grzegorza Rysia. Do realizacji tak ambitnego projektu zaproszonych zostało 50 wspólnot, wśród których były krakowskie Ekipy. Od początku wiadomo było, że nikt do tej pory nie przetarł szlaków tak ambitnego projektu. Po kilku spotkaniach wspólnoty podzieliły się zadaniami i utworzyły siedem diakonii tj. Diakonia Mediów, Diakonia Logistyki, Diakonia Piątku (wydarzenia piątku 19 października), Diakonia Soboty, Diakonia Niedzieli, Diakonia Modlitwy i Diakonia Muzyczna. Wraz z Halinką i Józiem Salami zadeklarowaliśmy pomoc w Diakonii Piątku.

W zamyśle organizatorów piątek (na stadionie) miał być spotkaniem całego kościoła krakowskiego na modlitwie uwielbienia, w jedności z wyznaniami chrześcijańskimi odłączonymi, z modlitwą za miasto Kraków, kolektą na rzecz Hospicjum oraz marszem światła na Rynek Główny. Sobota (na stadionie) to dzień głoszenia kerygmatu (czyli prawdy o Chrystusowej śmierci i zmartwychwstaniu), przeżywania sakramentu pokuty i modlitw wstawienniczych. Niedziela (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia) to dzień wspólnej eucharystii i przekazania znaku wiary dla wspólnot krakowskich.

Ewangelizacja Krakowa odbywała się pod dwoma hasłami. Hasło “Bliżej Mocniej Więcej” skierowane było do ludzi kościoła czyli do tych którzy chodzą do kościoła, żyją kościołem i nie jest im obojętna wiara. Hasło “Jestem” pojawiające się tajemniczo i intrygująco na bilbordach w mieście skierowane było do tych ochrzczonych, którzy z różnych przyczyn odeszli od sakramentów i przestali chodzić na eucharystię. Ewangelizacji przyświecały dwa główne cele – wzmocnienie w wierze nas chodzących do kościoła poprzez spotkanie na stadionie i uwielbienie Boga oraz poruszenie serca tych, którym nie po drodze do kościoła, a przyjście na stadion dałoby poczucie niezależności i wolności wyboru. Twarzą i symbolem spotkania był Jezus Miłosierny.

Trzeba podkreślić, że przygotowanie takiego wydarzenia nie byłoby możliwe bez odpowiedniego przygotowania duchowego. Diakonia Modlitwy przez cały czas, czyli ostatnie 9 miesięcy omadlała ewangelizację pobudzając ludzi w kraju i za granicą. My poprzez orędowników przesłaliśmy za granicę w kilku językach prośby o modlitwę za to dzieło. Diakonia modlitwy zaproponowała comiesięczne spotkanie na wspólnej eucharystii i adorację najświętszego sakramentu. Inicjatywa JERYCHO czyli czuwania na modlitwie przez 6 dni i nocy w intencji ewangelizacji Krakowa spotkała się z wielkim odzewem i zgromadziła setki ludzi.

Wszystkie wspólnoty biorące udział w przygotowaniach poproszone zostały aby wystawiły grupę osób, która w przypisanym sektorze stadionu animowałaby modlitwę i śpiew. Ekipy wraz z siostrami Prezentkami utworzyły taką grupę i w piątek wspólnie modliły się na stadionie. W zamyśle wydarzeń sobotnich zaplanowano sakrament pokuty sprawowany przez kilkuset kapłanów spowiadających i rozmawiających na płycie boiska. W korytarzach i w sektorach była przewidziana posługa świeckich w modlitwie wstawienniczej oraz gotowych do rozmów z osobami chętnymi. Taką posługę podjęły pary małżeńskie ekip i wystawiły 4 pary rozlokowane w różnych sektorach.

Czym było to wydarzenie dla nas? Po pierwsze wielkim przeżyciem duchowym zwłaszcza w sobotę gdzie posługiwaliśmy jako “Para do rozmów”. Po drugie jako czas wytężonej pracy w piątek. Mieliśmy zaszczyt udziału w modlitwie na scenie i koordynacji wydarzenia od strony logistycznej. Koordynowaliśmy 230 wolontariuszy z Hospicjum podczas stadionowej kolekty. Mimo naszych obowiązków w piątek ilekroć powracaliśmy na widownię stadionową z łatwością chłonęliśmy atmosferę uwielbienia przesyconą obecnością Ducha Świętego. Oboje mieliśmy okazję choć krótko przebywania z innymi członkami END i wspólnej z nimi modlitwy. Sobota nas “powaliła” siłą i oddziaływaniem Ducha Świętego! W naszym pełnym sektorze bardzo wiele osób poczuło atmosferę tego wydarzenia, śpiewało i wychwalało Pana. Na wezwanie do skorzystania z sakramentu pojednania odpowiedziało setki a w skali całego stadionu może nawet tysiące. Widok kolejek do spowiedzi i do wstawienników modlących się nad chętną osobą oraz przeprowadzone rozmowy z uczestnikami uzmysłowiło nam jak bardzo Pan jest wśród nas! Te głębokie przeżycia duchowe nie są do opisania i niech pozostaną na zawsze w skrytości serc naszych. Wychodzimy z tego wydarzenia prawdziwie umocnieni, szczęśliwi i pełni wdzięczności za to, że po raz pierwszy różne wspólnoty o bardzo różnych charyzmatach potrafiły wspólnie pracować i takie wydarzenie przygotować. Ta jedność wspólnot to jeden z największych owoców tej ewangelizacji i zapowiedź dalszej współpracy. Te najważniejsze owoce to serca tych wszystkich którzy przyszli, otwarli się na działanie Ducha Świętego i poszli w świat jako inni już ludzie.

Niedzielna eucharystia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach była świętem nas wszystkich uczestników poprzednich dni. Celebra 4 biskupów i dwóch kardynałów nadała rangę temu wydarzeniu. W roku Wiary z rąk kardynała Dziwisza wszystkie wspólnoty otrzymały znak wiary – tabliczkę z wyrytym wyznaniem wiary (nasza wspólnota otrzymała znak za pośrednictwem Halinki i Józefa). Ta tabliczka trafi w kolejnych tygodniach i miesiącach do małżonków wszystkich Ekip krakowskich, tak aby odpowiedzieć na wezwanie kościoła do jeszcze bliższego przeżywania Chrystusa w naszych sercach.

Na temat tych dni można byłoby pisać jeszcze wiele, bo bogactwo wielkie i przeżycia w naszych sercach bogate ale niech galeria zdjęć choć trochę przybliży i uzupełni wam to dzieło.
Na koniec słowa papieża Benedykta XVI wypowiedziane na zakończenie XIII Zgromadzenia Ogólnego Synodu poświęconego Nowej Ewangelizacji:
“Nowa ewangelizacja jest zadaniem całego Kościoła, aby na nowo rozpalić w jego członkach żar wiary”
Niech te słowa głęboko zakorzenią się w naszych sercach. Teresa i Krzysztof  Najderkowie (krakowska ekipa czwarta sektor śląski)

PS: Szczególne podziękowania dla tych wszystkich którzy z nami współpracowali, brali udział w wydarzeniu i byli z nami duchowo bo fizycznie nie mogli. Adamowi Szafrańcowi szczególne podziękowania za tak piękny utwór muzyczny, bez którego to wydarzenie byłoby nie pełne.

Galeria zdjęć