W dniach 13 -15 lutego bieżącego roku, w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Nazaretanek w Żdżarach przeżywaliśmy rekolekcje w milczeniu. Inicjatorem organizowania i przeżywania takich rekolekcji jest Założyciel naszego Ruchu Equipes Notre Dame – O. Caffarel. Zostały one zapoczątkowane w rekolekcyjnym Domu Modlitwy w Troussures pod Paryżem, do którego przez cały rok przyjeżdżali ludzie, aby w samotności odnaleźć Boga. Na słynne „Tygodnie Modlitwy” mogli przyjeżdżać wszyscy. Nie są to rekolekcje zamknięte w klasycznym znaczeniu tego słowa, ponieważ ludzie nie przychodzą przede wszystkim w celu konwersji lub szukania swojej drogi czy rozwiązywania problemów. Nie jest to też czas rozważania, choć na modlitwie. Pomysł polega na tym, żeby ludzie przyszli, jak dzieci, szczęśliwe, że znalazły się w domu Pana, chętne do słuchania, bardzo uważne i otwarte na jego Słowo; otwarte i pragnące spędzić cały dzień w jego obecności; spokojne jego pokojem i jeszcze aktywne w intensywnej aktywności duchowej, którą stanowi modlitwa. ( O. Caffarel )

Dzięki życzliwości Sióstr Nazaretanek, również i my mogliśmy przeżyć ten czas w klimacie ogromnej ciszy i braterskiej miłości. Ksiądz Wojciech Zyśk wprowadzał nas do uważnego słuchania Pana i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Każdy z nas mógł przeżyć swoje osobiste spotkanie z Bogiem. To był niezwykły czas, kiedy napełnialiśmy się Jego pokojem i Jego miłością. Nasza wyspa milczenia była odpowiedzią na obecny czas – niepokoju, gorączki i materializmu. Tam spełniła się obietnica Pana „radością ich napełnię w mym Domu Modlitwy” ( Iz 56,7 ).

Małgorzata i Joachim