Drodzy Małżonkowie i Doradcy Duchowni!

Ludzka rodzina z Nazaretu była miejscem przyjścia na świat Bożej Dzieciny. Przez nią Bóg stał się nam bardzo bliski, Chrystus został nam dany jako wielki dar, który zamieszkał między nami i w sercach tych, którzy Go przyjęli. On obdarzył nas światłem oświecającym całą drogę człowieka. Pozwólmy, aby ten szczególny czas Bożego Narodzenia pomógł  nam zatrzymać się na chwilę, by dostrzec  światło Betlejemskiej Gwiazdy i podążać za nią na spotkanie Światłości Świata. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w naszych sercach, a nasze  rodziny staną się na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pozwólmy, aby ujęła i prowadziła nas Jego miłość, a wiara przyjęta i pogłębiana w rodzinie stała się światłem oświecającym wszystkie relacje społeczne.

Życzymy, abyśmy otworzyli nasze serca na dzisiejszy świat i byli  dla bliźnich Radosnymi Apostołami Bożej Miłości z Betlejem.

Lucyna i Krzysztof

Paryż, 25 grudnia 1946 roku

w Święto Bożego Narodzenia

Na dzień Bożego Narodzenia, przyjmijcie Chrystusa do swoich wspólnot. Otoczcie Go. Słuchajcie Go. Czy macie stale pewność, że pojęliście jego przesłanie? Zresztą nigdy nie przestaniemy je pojmować.  Aby lepiej żyć, nigdy nie wolno zaniechać czytania Ewangelii. Co za tym idzie, nie wolno się jej opierać. Niech Chrystus będzie tego roku pośród was, niech będzie także w was samych. Niech wzrasta w waszych dzieciach. Powołaniem Józefa i Maryi było czuwanie i pomoc w rozwoju Chrystusa. Należy ono również do was. Jest to zadanie każdego wychowawcy, a  przede wszystkim rodziców. Rozważcie przez chwilę kilka zdań pewnego katolickiego wykładowcy, które wam pozostawiam w ramach życzeń i świątecznych prezentów.

„Panie Jezu, Ty ufasz we wspaniałą i Bożą misję każdego człowieka, obdarzonego duszą dziecka. Przez wzór i obietnicę, w skrytości i z głębokim szacunkiem kierowany rozumem, wolną wolą, musi on wypracować Twoje Narodziny w swojej duszy. Każdy wychowawca jest prorokiem, który zapowiada i przygotowuje Boże Narodzenie w duszy dziecka. Panie Jezu, czy dla tych młodych ludzi, których dziś wspominam przed Tobą umiałem znaleźć słowa, gesty, milczenie, które zapowiadały, przygotowywały i kończyły Twoje Narodziny? Modlę się za nich, za twoje pełne przyjście w ich duszach. Uczyń ich prawdziwymi chrześcijanami”.

H. Caffarel