Drodzy Małżonkowie i Doradcy Duchowi!

Bez tytułu

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.” (Gal 4,4-5)

Życzymy Wam nieustannego doświadczania obecności Emmanuela – Boga z nami – dostrzegania przejawów Jego miłosiernej miłości we wszystkich okolicznościach życia. Niech Boża Dziecina zamieszka przez wiarę w naszych sercach. Pozwólmy, aby Jej miłość ujęła nas, rozwijała się w naszych rodzinach i stopniowo wychodziła do sąsiedztwa, na  cały kraj, a nawet na krańce świata. Niech prowadzi nas na peryferia do tych którzy oczekują naszego miłosierdzia.

Złączeni z Wami w uwielbieniu Bożej Dzieciny

Lucyna i Krzysztof Wysoccy