1.JPGW dniach 11 – 13 marca 2011 r. w Licheniu wspólnota 40 małżeństw pod opieką duchową ks. Stanisława – proboszcza tutejszej parafii przeżywała rekolekcje nt. „Budowanie więzi małżeńskiej”, prowadził je dr Jacek Pulikowski.

Punktem wyjścia było uzmysłowienie sobie celu małżeństwa: wspólna droga do świętości poprzez budowę komunii osób na wzór komunii Osób Boskich (Jan Paweł II).

W kolejnych konferencjach pochylaliśmy się nad przeszkodami w budowaniu więzi:

  1. Odejście od świata wartości wyższych;
  2. Niedojrzałość – niezdolność do miłości;
  3. Nieświadomość różnic;
  4. Nie dajemy sobie tego co dla nas jest najważniejsze;
  5. Nieuporządkowane relacje z teściami;
  6. Nieumiejętność rozmowy.

Punktem kulminacyjnym i szczytem każdego dnia była Eucharystia.

Stojąc u progu rozpoczynającego się kolejnego Wielkiego Postu w naszym życiu mogliśmy się również zastanowić co się zmieniło w naszym życiu małżeńskim? Co się zmieniło od ostatnich rekolekcji? Mogliśmy podjąć kolejne postanowienia.

Podstawowym impulsem do zmiany mojego życia małżeńskiego jest motywacja. Za mnie Ktoś oddał życie, abym żył przyzwoicie – to zobowiązuje!

Z pomocą Łaski Bożej wszystko jest możliwe, nawet to co jest bardzo trudne, to co wydaje się niemożliwe.

Galeria zdjęć