Logo Ruchu Equipes Notre-Dame

Logo pokazuje w sposób klarowny tożsamość i jedność Ruchu. Poprzez obraz, który na nim istnieje jest rozpoznawalne jego przesłanie.

Equipes Notre Dame jest ruchem “Duchowości Małżeńskiej”, który prowadzi małżeństwo chrześcijańskie razem, złączone przez Sakrament małżeństwa, a także pomaga razem, głębiej zaczerpnąć łask jakich ten sakrament dostarcza.

Nowe logo jest złożone z dwóch symboli – ryby i obrączek oraz nazwy Ruchu. Ryba jest symbolem pierwszych chrześcijan. Litery greckiego słowa “ryba” (ICTUS) oznaczają “Jezus Chrystus, Syn Boży Zbawiciel” – tak więc ryba przedstawia Chrystusa. W taki sam sposób (jak pierwsi chrześcijanie), małżonkowie gromadzą się na spotkania. Także słowo “equipe” pochodzi od starego francuskiego słowa “esquif”, które oznacza małą łódkę. Tu też można dostrzec symbol ryby, dlatego też w symbolu ryby zawarte jest zarówno odniesienie do Chrystusa, jak i do ekip.

Obrączki: są to obrączki ślubne, które przedstawiają sytuację osoby poślubionej. Symbolizują one zobowiązanie, miłość i wierność osobie ukochanej, którą wybraliśmy.

LOGO zawiera dwa wyraźne znaki podstaw Ruchu: odniesienie do chrześcijaństwa i do małżeństwa. Są na nim trzy podstawowe kolory: niebieski, żółty i czerwony – odpowiednio do znaczenia jakie mają one w ikonografii.

  • kolor niebieski oznacza boskość (Boga).
  • kolor żółty lub złoty symbolizuje Chwałę Bożą.
  • kolor czerwony przedstawia człowieka.

Ryba jest koloru niebieskiego. Obrączki w formie kół na rybie są cieniowane na żółto i czerwono. Przeplatane przez rybę symbolizują przymierze Boga z Jego ludem, od którego małżeństwo chrześcijańskie czerpie swoje podstawy i z którego bierze swoją naturę jako sakrament. Poniżej grafiki jest napis “Equipes Notre Dame”.

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl
pomorze.zachodnie@end.org.pl

Liturgia dnia: