“Chodź za mną” – tym wezwaniem Chrystus zwraca się do każdego z ludzi, do każdego z małżeństw, zapraszając do szerszego otwierania się na Jego miłość, aby świadczyli o Nim tam, gdzie wyznaczył im miejsce.

Małżonkowie pragnący odpowiedzieć na to wezwanie, świadomi swoich słabości, ufając łasce Sakramentu Małżeństwa, wierzący w skuteczność pomocy braterskiej i w obietnicę Chrystusa:

“Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.”

MT 18,20

decydują się tworzyć ekipę i proszą Ruch, aby im w tym pomógł. Taka jest wspólna wizja małżeństw Ruchu Equipes Notre-Dame, który pragnie pomagać parom małżeńskim w życiu pełnią Ewangelii i proponuje każdemu małżeństwu:

  • sposób życia w dzisiejszym świecie zgodny z nauką Chrystusa
  • metody jak stać się w pełni małżeństwem
  • wspólnotę małżeństw mającą ten sam ideał
  • wzajemną braterską pomoc zarówno duchową, międzyludzką jak i materialną
  • okazję studiowania i wspólnej refleksji, która doprowadzi członków ekip do pogłębienia ich wiary i pomoże im ukształtować swoje sumienie
  • ukierunkowanie życia, co pomoże wzrastać w miłości do Boga i ludzi
  • organizację promującą ożywienie i jedność ruchu w świecie
  • wspólnotę małżonków chrześcijańskich, których jednoczy sakrament małżeństwa i którą opiekuje się kapłan – doradca duchowy.
Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl
pomorze.zachodnie@end.org.pl

Liturgia dnia: