W dniach od 23 do 25 czerwca 2023 roku w Sandomierzu odbyły się rekolekcje, w których mieliśmy okazję wziąć udział. Wybraliśmy je, ponieważ po pierwsze – zainteresował nas temat: 5 języków miłości, a po drugie – prowadził je o. Jozue Szymański (OFM), dlatego byliśmy przekonani, że to spotkania będą dla nas wartościowe, i nie pomyliliśmy się.

Przede wszystkim zaskoczyło nas podejście do tematu. Ojciec mówił o posługiwaniu się pięcioma językami miłości nie między małżonkami, jak się spodziewaliśmy, ale w relacji między Bogiem a człowiekiem. Słyszeliśmy już wcześniej o pięciu językach miłości, ale nie odnosiliśmy ich do Boga. A Bóg kocha i chce być kochany – na wszystkie pięć sposobów. Chce, byśmy spędzali z Nim czas (i go mnoży!), byśmy wielbili Go słowem (i to głośno!), chce od nas daru z samych siebie, chce naszych czynów miłosierdzia i chce, byśmy byli z Nim jak najbliżej – w Komunii. Sam też kocha na każdy możliwy sposób. Spojrzenie o. Jozuego było dla nas odkrywcze i rzuciło nowe światło zarówno na sam ten temat, jak i w ogóle – na relację z Bogiem i okazywania sobie w tej relacji miłości.

Uzupełnieniem rozważań o. Jozuego były wystąpienia Kingi i Kamila Wierzbińskich, którzy spojrzeli na temat właśnie w kontekście relacji małżeńskiej. Tego, jak można drugiej osobie okazać miłość i jakie nieporozumienia mogą w związku z tym wynikać. Bezcenne były przykłady z życia, którymi dzieliła się Kinga. Przez ten pryzmat mogliśmy spojrzeć na nasze życie małżeńskie i rodzinne, odkryć, które z języków najbardziej nas dotyczą, co warto praktykować, a czego lepiej unikać.

Rekolekcje były czasem spotkania z Bogiem, szczególnie podczas mszy świętych, wieczornych adoracji, Jutrzni czy Nieszporów. Były też okazją do spotkania Boga w drugim człowieku – chętnym do rozmowy, pomocy, okazania życzliwości. Były możliwością poznania ekipowych par z całej Polski, do wymiany doświadczeń, poglądów. Wartościowa była również praca w grupach podczas ostatniego dnia rekolekcji, kiedy to rozważaliśmy kwestie związane z byciem apostołem, świadczeniem swoim życiem o Bogu i głoszeniem świadectwa. Był to czas, kiedy mogliśmy otworzyć nasze serca na działanie Ducha Świętego.

Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Były zabawy z chustą, ogromne bańki mydlane, przeciąganie liny i poskręcane w różne kształty balony.

Dziękujemy organizatorom za przygotowanie rekolekcji i czuwanie nad ich przebiegiem oraz za gotowość do pomocy. Dziękujemy gospodarzowi Diecezjalnego Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis” ks. Józefowi Szczepańskiemu za pełne ciepła przyjęcie (i lody!!!). I dziękujemy o. Jozuemu – za przeprowadzenie nas drogą ku miłości do Boga i bliźnich.

Magnificat!
Barbara i Jakub Tworkowie