Septembra sākumā svinējām Dievmātes dzimšanas dienu, kas ir Dievmātes komandu (Equipes Notre-Dame) kustības aizbildne. Viņa visus mūs ved pie Kristus, kurš ir komandu dzīves centrā. Patiesi, šīs kustības rašanās bija liels notikums Baznīcā, patiesa revolūcija, kura radās 1939.gadā kā atbilde uz laulāto pāru ilgām kļūt svētiem caur laulības sakramentu. Dievmātes komandas atklāja, ka Dieva gribas un klātbūtnes meklēšana palīdz attīstīt un padziļināt pāra garīgumu, ko sauc par laulības garīgumu. 80 gadu gaitā pilnveidojot savu darbību, kustība palīdz nepieņemt kā pašsaprotamu, ka sakramentāla laulība nodrošinās laimīgu laulības dzīvi. Tas ir neatlaidīgs darbs mūža garumā, kurā laulātie viens otram un kopā ar garīgo vadītāju palīdz šajā ceļā.

Dievmātes komandas kustības garīgums izriet no Kristus aicinājuma sekot Viņam – “nāc un seko man” (Mk 10,21), kas ir aicinākums katram kristītajam liecināt par Kristu. Laulātie tāpēc tiek aicināti to darīt kopā viens ar otru un ciešā sadraudzībā ar citiem pāriem. Tādējādi divu cilvēku mīlestība ir dievišķās mīlestības atspoguļojums.

Šo aicinājumu jūt daudzi laulātie pāri, kuri nevēlas samierināties tikai ar nomināla kristieša stāvokli, bet vēlas ko vairāk – piedzīvot vienotību ar Kungu. Tāpēc šogad pie jau esošajām divām Dievmātes komandām pievienojās vēl divas, kopā astoņi pāri, kuri pēc gadu ilgušās formācijas izteica vēlmi tiekties uz svētumu savā laulībā caur Dieva mīlestību. Tas atspoguļojas Dievmātes komandu kustības harizmā un pienākumos. Šajā ceļā pāri katru mēnesi kā komandas biedri sanāks kopā, kur dalīsies vienkāršībā un patiesībā, lūgšanā un draudzībā, kas piešķir nozīmi Laulības sakramentam un palīdz pārvarēt grūtības, ar ko pāriem nākas saskarties.

Tāpēc, ka kustība ir jau aizsākusies un attīstījusies Latvijā pēdējos pāris gados, šobrīd katru gadu būs iespēja piedzīvot pilno kustības formāciju viena gada laikā. Jaunai sezonai iespējams pieteikties šeit: https://ej.uz/pieteiktiesDMK

Papildus informāciju skatiet: http://www.equipes-notre-dame.lv/

Baiba un Dain is Stikuts