“Kłóćcie się ile chcecie, niech latają talerze…
ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody”
W dniach 24-26 listopada przeżyliśmy wraz z 15 małżeństwami END rekolekcje na św. Górze u ojców Filipinów.
Rekolekcje prowadzili ks. Adam Prozorowski i Beata i Darek Chmielewscy.
To właśnie ks. Adam był magnesem, który zachęcił nas do przyjazdu na te rekolekcje…
Kilka lat temu przeżyliśmy z Nim rekolekcje w Pniewach i były to jedne z najbardziej wartościowych rekolekcji w naszym wieloletnim doświadczeniu “ekipowym”.
Tym razem tematem była “Dobra nowina o małżeństwie” na podstawie Biblii.
Ks. Adam znawca Biblii tłumaczył wiele wersetów Starego Testamentu i ich przeniesienie na Nowy Testament.
A oto kilka myśli, które zostają nam z tych rekolekcji:
–  ks. Adam wrócił do początków naszej wiary, kiedy uznaliśmy Chrystusa za naszego Pana i Zbawiciela – bo dopiero wtedy zaczyna się nasz dialog z Bogiem
–  Odbywane rekolekcje mają nam pomóc w powrocie do pierwszej gorliwości.
– Ks. Adam podkreślił jak toksyczna i zabójcza jest religijność bez wiary
–  Papież Benedykt powiedział, że chrześcijaństwo nie jest moralnością, nie jest doktryną, ale jest żywą relacją i więzią z Chrystusem.
–  Dialog z Jezusem rozpoczynamy rozpoczynamy otwierając Biblię i czytając Ją wtedy stajemy się uczniami Jezusa
–  Tylko w Jezusie wszystko ma sens i nasze życie i nasze małżeństwo.
–  Biblia to światło naszego życia.
–  Biblia jest niezmienna, przez 3,5 tys. lat znajdowali się ludzie ,którzy chcieli, aby Biblia kształtowała ich życie
–  z przeżytych rekolekcji pamięta się to, co zastosujemy w życiu.
–  Musimy mieć świadomość, że Biblia jest jedna, bez rozgraniczania na Stary i Nowy Testament. Gdy patrzymy na ST to widzimy historię zbawienia.
–  Często uważamy ,że ST jest gorszący i dlatego go nie czytamy. ks. Adam powiedział na to, – spójrz w lustro – ST pokazuje prawdę o człowieku.
–  Analizowaliśmy dzieje małżeństwa na podstawie ST, od Adama i Ewy, do małżeństwa Noego.
Na dalsze dzieje ,aż do Abrahama, musimy poczekać na obiecane za rok następne rekolekcje z Prezbiterem Adamem.
Dziękujemy Beacie i Darkowi za ich duży wkład w te rekolekcje,  które prowadzili wg. zasady: widzieć, osądzić, działać.
Podziękowania należą się także parze organizacyjnej :Dominice i Michałowi.
Zaczęli już służyć w E.N.D.,a dopiero w grudniu przyjmą Kartę. To godne pochwały.
Zawarliśmy tylko kilka myśli, a jest ich wywiezionych z rekolekcji dużo więcej, ale najważniejsze jest utwierdzenie miłości do Biblii.
                                                                                                                                                                     Ala i Andrzej