Niech Triduum Paschalne wzbudzi w nas wdzięczność Jezusowi za cudowne dary, jakimi są sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa, dzięki którym możemy być z Nim w pełni zjednoczeni i prowadzeni do Boga. W te Wielkie Dni spróbujmy zrozumieć i przyjąć naukę o wartości krzyża, który jest wpisany w każde ludzkie życie. Pamiętajmy o słowach O. Caffarela, że Męka poprzedza Zmartwychwstanie, że radość jest owocem krzyża i, że każdy kto chce iść za Jezusem musi podejmować walkę z stale odradzającym się egoizmem i z pokorą przyjmować cierpienie.

Kochani, niech Chrystus prowadzi nas przez swoja mękę i śmierć do chwały Zmartwychwstania, a w Wielkanocny Poranek niechaj zabrzmi w naszych sercach, rodzinach i ekipach niekończącym się Te Deum laudamus, dziękczynieniem i wspaniałą pieśnią Radości i Nadziei, płynącej z pustego Grobu Chrystusa.

…,, Tobie, Boże, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki! ,,…

Życzymy Wam radosnego świętowania i przeżywania tych dni w szczególnej jedności z Bogiem i bliskimi.

Lucyna i Krzysztof Wysoccy

Para Odpowiedzialna END

Super Region Polska –Europa Centralna