5 Września w Warszawie, odbył się dzień skupienia, przy ul. Modzelewskiego 98 A. W spotkaniu wzięli udział Doradcy Duchowi: ks. Marek Pluta Doradca Duchowy Ekipy Regionu oraz gospodarz miejsca o. Dezyderiusz Jan Pol Doradca Duchowy Ekipy Sektora.

Przybyły też Pary Odpowiedzialne ekip podstawowych oraz Pary Łącznikowe.

Spotkanie rozpoczęliśmy konferencją na temat “Ekipa END wspólnotą chrześcijańską”. Następnie Pary Łącznikowe miały swój czas na poznanie się ze swoimi Parami Odpowiedzialnymi.

O godzinie 12.30 przeszliśmy do kościoła by uczestniczyć w niedzielnej mszy parafialnej.

Po obiedzie odbyła się konferencja, podczas której omawialiśmy przebieg spotkania ekipy w Ruchu END. Małżeństwa brały w niej żywy udział: dzieliły własnymi doświadczeniami, zgłaszały problemy i poszukiwały ich rozwiązań.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą Magnificat.

Dziękujemy wszystkim za obecność i radość dzielenia się wszystkim.

Marzenka i Michał Mamczarz

Świadectwo

5 Września u Ojców Franciszkanów w Warszawie odbył się Dzień Skupienia dla Par Odpowiedzialnych i Par Łącznikowych.

Nasza ekipa zambrowska pod opieką Doradcy Duchowego księdza Wojciecha Zyśka powstała stosunkowo niedawno, bo w roku 2009. Brak nam jest więc jeszcze doświadczenia, dlatego pełni obaw jechaliśmy na spotkanie tym bardziej, że nigdy wcześniej nie działaliśmy w żadnych wspólnotach kościelnych.

Już na samym początku przywitały nas “słodkie całuski” Marzeny i Michała Mamczarz Pary Odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego. Ta otwartość i spontaniczność sprawiła, że poczuliśmy się częścią Ruchu END. Niezwykłe to uczucie wielkiej jedności i przynależności do wspólnoty. Każde małżeństwo przecież, budujące ten Ruch, ma tylko jeden cel – dążyć do świętości. Ta świadomość ogarnęła nas już pierwszego dnia. Pełni wdzięczności zawsze będziemy także dla Ekipy Łomżyńskiej. Dzięki niej poznaliśmy głębiej charyzmat Ruchu END.

Konferencję, która rozpoczęła sesję, prowadzili Marzena i Michał Mamczarz. Pomogła nam ona zrozumieć zadania Pary Odpowiedzialnej. Poczuliśmy wielki obowiązek i odpowiedzialność, jaka wynika z naszej funkcji. Mamy pełne poczucie, że sam Duch Święty powołał nas do tej służby, dlatego prosimy abyśmy byli dobrym narzędziem w rękach Pana i abyśmy poprowadzili naszą ekipę drogą, którą On wybrał.

Ważnym momentem spotkania był czas dzielenia się w grupach. Poznaliśmy bliżej naszą Parę Łącznikową – Krysię i Andrzeja Pruszków. Opowiedzieli nam o sobie, swojej rodzinie, pracy zawodowej i działalności w Ruchu END. Z wielką świadomością przyjęli na siebie obowiązki Pary Łącznikowej. Z radością będziemy dzielić się życiem naszej ekipy. Ich doświadczenie i modlitwa pomoże pokonać nam wszelkie trudności jakie staną na naszej drodze duchowego wzrostu.

Po obiedzie odbyła się bardzo ciekawa dyskusja na temat poprawnego przebiegu spotkania, realizacji zadań, pisania sprawozdań i różnych trudności w poszczególnych ekipach. Wskazówki pomogą nam odpowiednio i sprawnie przeprowadzać spotkania naszej ekipy w duchu modlitwy i jedności. Wzajemna pomoc między członkami ekip, jest dla nas wielkim umocnieniem.

Wyjeżdżając z Warszawy, byliśmy i ciągle jesteśmy pełni entuzjazmu do działania, ponieważ wiemy, że to sam Bóg powołał nas do tej służby, a cały Ruch jest dla nas wielkim wsparciem.

Sylwia i Krzysztof Pęscy

Para Odpowiedzialna Ekipy Zambrowskiej

Galeria zdjęć