Mszą świętą o godzinie 10-tej, w niedzielę 4 września, rozpoczął się Dzień Skupienia dla Par Odpowiedzialnych.

Pierwszym “roboczym” punktem programu była konferencja Pary Odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego Kasi i Marka Rymszów na temat: “Ekipa jako wspólnota oraz rola Pary Odpowiedzialnej w ekipie”. Podkreślili oni potrójny wymiar odpowiedzialności: wobec członków swojej ekipy, wobec całego Ruchu i wreszcie w sumieniu przed Bogiem. Na podjętą w Ruchu odpowiedzialność powinniśmy więc patrzeć w kategoriach szansy rozwojowej dla własnego małżeństwa, tak w wymiarze duchowym, jak też w wymiarze więzi międzyosobowej. Para Odpowiedzialna w ekipie podstawowej nie zarządza funkcjonowaniem ekipy, ale troszczy się o podtrzymywanie charyzmatu Ruchu. Jej rolą jest więc animowanie pozostałych małżeństw do życia zasadami END. Aby to się mogło udać, trzeba stworzyć klimat wzajemnego słuchania się i otwartości, pamiętając o indywidualnych różnicach w stopniu tej otwartości.

Kasia i Marek przypomnieli ważną zasadę funkcjonowania każdej ekipy: tempo jej rozwoju musi być dostosowane do najsłabszego. Bo kiedy pierwszy idzie bardzo szybko, to ostatni zmuszony jest do biegu. Ponadto zwrócili uwagę, że rolą Pary Odpowiedzialnej jest również troska o gościnność, wzajemną pomoc w praktycznych trudnościach życia codziennego i zachęcanie do otwartości. Ruch END ma charakter formacyjny skierowany do wewnątrz, ale owoce tej formacji powinny być widoczne na zewnątrz. Bardzo ważnym zadaniem dla Pary Odpowiedzialnej (ale i dla całej ekipy) jest współpraca z Doradcą Duchowym.

Po przerwie kawowej odbyły się spotkania Par Odpowiedzialnych ekip podstawowych z ich Parami Łącznikowymi, w czasie których dzieliliśmy się mocnymi i słabymi stronami pracy naszych ekip.

Okazało się, że mamy wiele podobnych problemów, zwłaszcza związanych z przebiegiem spotkań, dyscypliną czasową i niepewnością odnośnie sposobu, w jaki realizujemy poszczególne elementy spotkania. Bardzo dobrze więc się stało, że poobiednia konferencja Pary Odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego poświęcona była właśnie przebiegowi spotkania ekipy END.

Ostatnia konferencja wzbogacona została o krótkie świadectwa Par Odpowiedzialnych z dłuższym stażem w END oraz o dyskusję, świadczącą o tym, że wszystkim nam bardzo zależy na podtrzymywaniu i rozwijaniu charyzmatu Ruchu.

Około godziny 16. opuściliśmy gościnne progi O.O. Jezuitów, dziękując Parze Odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego za sprawną organizację i prowadzenie spotkania.

Kasia i Tadeusz Kamińscy

Galeria zdjęć