W dniu 25 czerwca 2018 r. odbyło się w Tarnowie spotkanie z ks. biskupem Andrzejem Jeżem, ordynariuszem tarnowskim zorganizowane przez małżeństwa mieszkające na terenie Diecezji Tarnowskiej oraz ich Doradcę Duchowego. W spotkaniu uczestniczyli: ks. Henryk Homoncik, doradca duchowy ekipy XV (proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem), Monika i Jacek Kaniewscy z ekipy III wraz dziećmi (przyjmujący od nowego roku pracy posługę pary łącznikowej), Katarzyna i Jacek Szpulakowie oraz Aneta Pawłowska z ekipy XV z Krościenka, jak również Magdalena i Stanisław Gubała odpowiedzialni za Sektor Małopolski B. Zaproszenie na spotkanie było jednym z owoców udziału małżonków członków END w Diecezjalnym Święcie Rodziny Diecezji Tarnowskiej w Starym Sączu w dniu 17 czerwca 2018 r.

Otwartość i serdeczna życzliwość – tak w skrócie można opisać atmosferę, jaką na spotkaniu zastali przybyli małżonkowie. Ks. Biskup okazywał nie tylko zadowolenie, że Ekipy Notre Dame powstały na terenie Diecezji Tarnowskiej, ale również z zainteresowaniem wysłuchał krótkiej prezentacji na temat END na świecie i Polsce, informacji na temat rozwoju zarówno indywidualnego małżonków jak i strukturalnego END oraz zapewnień o gotowości do aktywnego włączenia się w różnorakie formy aktywności duszpasterskiej w parafiach. Małżonkowie usłyszeli deklarację opieki i pomocy dla rozwoju Ruchu ze strony Diecezji (w szczególności natury informacyjnej) oraz zaproszenie do współpracy z Diecezjalnym Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin. Na zakończenie spotkania Ks. Biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa, a dzieciaki otrzymały od niego specjalne upominki.

Jako Para Odpowiedzialna Sektora pragniemy wyrazić jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Andrzejowi Jeżowi ogromną wdzięczność za niecodzienne spotkanie, za otwarte dla małżonków serce oraz słowa dodające Ducha. Małżonkom i Kapłanowi z terenu diecezji tarnowskiej dziękujemy nie tyko za zorganizowanie spotkania, ale również za budujące świadectwo życia i gorliwości w służbie dla Kościoła i ruchu END. Magdalena i Stanisław Gubałowie