Formacja

Equipes Notre-Dame nie narzuca swoim członkom określonej duchowości, pragną one tylko im pomóc w podjęciu drogi, jako małżeństwu, wytyczonej przez Chrystusa. W tym celu jest proponowane:

Hasło roku formacyjnego

Rozpoczynamy kolejny rok pracy formacyjnej w naszych małżeństwach i ekipach. Pragniemy go przeżyć wsłuchując się głębiej w słowa Chrystusa, które skierował do celnika Mateusza, a które zostały również wyryte na grobie Ojca Henri Caffarela – Założyciela Ruchu END, jako dowód, że jego życie było nieustannym podążaniem za Jezusem.
przejdź do tematu »

Kierunki życia

Wzrastać w miłości Bożej jest zadaniem całego życia; aby w tym pomóc swoim członkom Equipes Notre-Dame proponuje Kierunki Życia.
przejdź do tematu »

Konkretne “Zadania”

Zadania są cechą zasadniczą Ruchu. Odpowiadają one wewnętrznym postawom, które trzeba rozbudzić i przyjąć jako własne, a które doprowadzą do nowego sposobu życia. Leżą one u podstaw dyscypliny, która pomaga małżeństwom z END wdrażać Ewangelię w ich codzienne życie.
przejdź do tematu »

Życie ekipy

Ekipa nie jest celem samym w sobie; ona jest środkiem do służenia swoim członkom
przejdź do tematu »

Rekolekcje

Należy każdego roku zarezerwować sobie czas, o ile to możliwe wraz ze swym współmałżonkiem, na oderwanie się od codziennych zajęć i na uczestnictwo w rekolekcjach, które pomogą zastanowić się nad życiem w obecności Boga.
przejdź do tematu »

List END

Od początku istnienia Equipes Notre-Dame w Polsce LIST END pełnił funkcję informacyjno-formacyjną.
przejdź do tematu »