Doświadczenie pokazuje, że bez wprowadzenia w praktykę, wyznaczone kierunki życia mogą zostać martwą literą. Dokument „Czym jest Equipes Notre-Dame?”

Postęp w kierunku wzrostu duchowego i ludzkiego zakłada podjęcie logicznie wytyczonej drogi i zastosowanie środków, które umożliwią, w sposób wierny, podążanie w tym kierunku. Małżeństwa wstępują do END w poszukiwaniu pomocy na tej drodze. Nie są one jednak zwolnione z podejmowania wysiłku. Tak więc, aby je ukierunkować i wesprzeć w staraniach, Ruch zaprasza je do podjęcia konkretnych punktów wysiłku, którymi są:

  • Regularne słuchanie Słowa Bożego
  • Codzienne spotkanie z Bogiem podczas modlitwy wewnętrznej
  • Codzienne spotkanie męża i żony na modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe – rodzinnej)
  • Comiesięczne “usiądźmy razem”
  • Ustalenie “reguły życia”
  • Coroczny udział w rekolekcjach

Konkretne punkty wysiłku są cechą zasadniczą Ruchu, punktami orientacyjnymi wskazującymi postępy w kroczeniu drogą wiary. Są środkami do ukształtowania postaw, które trzeba rozbudzić i przyjąć jako własne, a które doprowadzą do nowego sposobu życia. Leżą one u podstaw dyscypliny, która pomaga małżeństwom z END wdrażać Ewangelię w ich codzienne życie i motywuje, aby stale iść naprzód.

Podjęcie konkretnych punktów wysiłku powoli zmieni małżonków, rozwijając ich duchowe życie małżeńskie, które zbliży je do Boga, do siebie nawzajem i do innych ludzi.

Realizacja tych punktów wymaga ze strony każdego z małżonków z osobna, jak również jako pary, zaangażowania. Nie są one narzucane i każdy dobrowolnie podejmuje się je realizować.

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl
pomorze.zachodnie@end.org.pl

Liturgia dnia: