Rekolekcje – Formularz Rejestracji

Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: “Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno.” Mk 6, 30-32

Zgłoszenie na rekolekcje
  [wpgdprc "Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę."]

  • Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez formularz jest wysłanie automatycznego maila na podaną w formularzu skrzynkę poczty e-mail . Brak takiego maila prawdopodobnie oznacza niezafunkcjonowanie formularza lub wysłany email znajduje się w folderze “spam”. Jeśli email nie znajduje się w folderze “spam”  proponujemy ponowić próbę dokładnie wypełniając pola wraz z zaznaczeniem zgody na przetwarzanie danych. W ostateczności prosimy o kontakt mailowy na skrzynkę rekolekcje@end.org.pl .
  • Zaliczka za rekolekcje weekendowe wynosi 200 zł za małżeństwo i 40 zł za każde zgłoszone dziecko powyżej 2 roku życia.
  •  Zaliczkę należy wpłacić na konto: FUNDACJA EQUIPES NOTRE DAME POLSKA 62-023 Gądki, Robakowo ul. Polna 19 Nr konta: 73 1750 0012 0000 0000 2698 1085 W polu “przelew tytułem…” koniecznie wpisać tylko IMIONA i NAZWISKO  uczestników,  oraz TERMIN i MIEJSCE rekolekcji. Z przyczyn formalnych niezgodność ze wzorem może skutkować koniecznością zwrotu wpłaty.
  • Rezerwacja miejsca wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wpłacenia zaliczki najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji. Spełnienie łącznie tych dwóch warunków jest traktowane jako zgłoszenie! W przypadku braku wpłaty zaliczki w wymaganym terminie zgłoszenie zostaje automatycznie anulowane.
  • Nie później niż 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia rekolekcji uczestnicy otrzymają informacje dodatkowe o rekolekcjach (plan dojazdu, co zabrać ze sobą itp.) mailem na adres podany przy zgłoszeniu na rekolekcje.
  • Rekolekcje rozpoczynają się zawsze w pierwszym dniu o godz.18.00 (rejestracja w ośrodku zazwyczaj możliwa jest od godz.17:00), a kończą ostatniego dnia około godz. 15.00. O wszelkich odstępstwach od tej zasady uczestnicy będą poinformowani w odpowiednim czasie.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach zaliczka nie podlega zwrotowi! Istnieje możliwość przeniesienia zaliczki na inne małżeństwo (dotychczas nie zgłoszone), które zgłaszający wskaże organizatorowi. Aby tak się stało musi wpłynąć do organizatora zgłoszenie nowego małżeństwa z adnotacją o przeniesieniu zaliczki (w polu: “UWAGI”).
  • W przypadku, gdy nie ma już wolnych miejsc na poszczególny termin, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową, gdyż zdarzają się przypadki rezygnacji z rekolekcji. Wpisu dokonujemy tak samo, jak w przypadku zgłoszenia wpisując w pole “Uwagi” adnotację: “Zgłoszenia na listę rezerwową”. W tym przypadku wpłacona zaliczka, gdy mimo wszystko nie znajdą się wolne miejsca, zostanie zwrócona.
  • W przypadku gdy na miesiąc przed terminem rekolekcji brak jest odpowiedniej ilości zgłoszeń, organizator odwołuje rekolekcje, o czym powiadamia zainteresowanych i zwraca wpłacone zaliczki.

  We wszelkich sprawach związanych z rekolekcjami proszę kontaktować się  e-mailem: rekolekcje@end.org.pl