Rekolekcje

Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: “Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno.” Mk 6, 30-32

Jezus zaprasza nas do tego, aby pozostać z Nim sam na sam, a jednak w towarzystwie innych Jego uczniów. Wydaje się to sprzeczne, ale w rzeczywistości nie ma w tym sprzeczności. Atmosfera pokoju podczas rekolekcji jest czymś, co Bóg nam daje pod warunkiem, że my ze swej strony mamy wolę zatrzymać się i wyciszyć. W takim sensie, obecność innych ludzi na rekolekcjach może być katalizatorem, który pomoże nam doświadczyć obecności Boga. Podobnie jak Apostołowie, którzy udali się nad jezioro, aby popłynąć w ustronne miejsce, tak i my potrzebujemy oddalić się fizycznie od naszego środowiska rodzinnego. Z tych względów rekolekcje są organizowane jako wyjazdowe, w spokojnym miejscu. Rekolekcje Equipes Notre-Dame są rekolekcjami otwartymi. Oznacza to dostępność rekolekcji dla wszystkich małżeństw chrześcijańskich. Zapraszamy wszystkie małżeństwa, które chcą pogłębić swoją duchowość małżeńską poprzez uczestnictwo w Eucharystii, modlitwę, rozważania i pracę intelektualną nad wybranymi zagadnieniami oraz budowanie wspólnoty chrześcijańskiej.

Terminarz rekolekcji dla małżeństw na rok formacyjny 2019/2020

20-22 III 2020 Sobieszewo (woj. pomorskie) Lectio divina

Ks. Łukasz Idem

Rekolekcje z opieką nad dziećmi Rekolekcje odwołane
20-22 III 2020 Góra Św.Anny (woj.opolskie)
Wspólnota miejscem modlitwy i przebaczenia
O. Adama Sroka OFMCap
„Małżeństwa Equipes Notre-Dame są przekonane, że (..) niewierzący zostaną zdobyci dla Chrystusa, jeśli ujrzą chrześcijańskie małżeństwa kochające się prawdziwie i pomagające sobie nawzajem w poszukiwaniu Boga i służbie bliźnim.” Karta END. Czas tych rekolekcji ma pomóc nam wrócić do korzeni. Będzie to czas odkrywania na nowo czym jest prawdziwa wspólnota chrześcijan, jak rozeznawać talenty, jak się nimi dzielić, jak się modlić i dlaczego tak ważne jest przebaczenie.  Podstawą do rozważań będzie List do Rzymian rozdział 12.
O. Adama Srokę OFMCap poznaliśmy na Parafii Św. Augustyna we Wrocławiu. W tym czasie był duszpasterzem akademickim. Kościół podczas odprawianych przez niego niedzielnych Eucharystii, mimo późnej godziny 21.00, był zawsze pełny. Byli to głównie studenci oraz parafianie. Głoszone przez niego słowo było mocne i konkretne. W tej parafii około 2002 roku o. Adam z grupą świeckich założył pierwszy krąg biblijny. Podczas tych spotkań Biblia była czytana w językach oryginalnych. Oprócz rozważania Słowa Bożego zawsze był czas na osobiste dzielenie się owocami rozważań. Później kręgi powstawały w kolejnych parafiach, w których o. Adam był duszpasterzem, proboszczem. Owocem kręgu biblijnego są również corocznie prowadzone warsztaty biblijne i strona www.lectiodivina.pl. Obecnie o. Adam posługuje w parafii w Nowej Soli. Ania i Leszek Gerste
Rekolekcje z dziećmi do lat 3 pozostającymi pod opieką rodziców
(bez obecności dzieci powyżej 3 lat)
ośrodek nie zapewnia diet i wyłączeń pokarmowych
Rekolekcje odwołane
20-22 III 2020 Ołtarzew (woj.mazowieckie)
Zasiądźmy razem
Beata i Marcin Pińkowscy Ks.Stanisław Kosiorowski MIC

Prawdziwą miłość wyraża się przez uczynki, dlatego nasze zasiądźmy razem to jeden z wyrazów naszej miłości w stosunku do współmałżonka i Jezusa Chrystusa. Czasami przychodzi łatwo i jest ożywczą bryzą, a czasami mozolnym wtaczaniem kamienia pod górę, który wyciska łzy. Niezależnie od owoców zdarza się, że brak nam na ten KPW czasu. W czasie rekolekcji spróbujemy na nowo zapłonąć entuzjazmem dla zasiądźmy razem.

Ks. Stanisław Kosiorowski MIC – doradca duchowy ekip w Licheniu oraz obecnie w Warszawie. W ruchu END posługiwał w 6 różnych ekipach. Beata i Marcin Pińkowscy – małżeństwo z 22 letnim stażem, od 12 lat w ekipach, rodzice trzech synów.

Rekolekcje bez obecności dzieci
( również niemowlaków)
Rekolekcje odwołane
27-29 III 2020 Skomielna Czarna (woj.małopolskie)
Nie bój się kochać
O.Tomasz Grabiec, Kapucyn
Cud w Kanie Galilejskie to coś więcej niż przemiana wody w wino. Ewangelia wg św. Jana staje się okazja, by inaczej spojrzeć na małżeństwo i proces wzajemnego uświęcenia małżonków. Podczas rekolekcji będziemy chcieli zsynchronizować nasze zegarki, aby być gotowymi na godzinę Jezusa.
o. Tomasz Grabiec-kapucyn, rekolekcjonista, duszpasterz rodzin, prowadzi warsztaty z komunikacji uczuć, pasjonat i przewodnik w Ziemi świętej, zajmuje się pastoralną analizą katechez przedmałżeńskich, koordynator programu pomocowego pomagamy innym, aktualnie: duszpasterz akademicki we Wrocławiu
Rekolekcje z opieką nad dziećmi

ośrodek nie zapewnia diet i wyłączeń pokarmowych

Rekolekcje odwołane
3-5 IV 2020 Krzydlina Mała (woj. dolnośląskie) Małżeństwo – projekt na całe życie
Katarzyna i Marek Rymsza
Ks. Wojciech Sadłoń SAC

Rekolekcje skierowane do małżonków, którzy na swój związek gotowi są spojrzeć jak na najważniejszy projekt życiowy do zrealizowania lub w trakcie realizacji. To zaproszenie w pierwszej kolejności do pokolenia młodszego, bardziej przywykłego do myślenia kategoriami „kultury projektowej”. Zapraszamy jednak także małżeństwa z dłuższym stażem, które przeszły spory odcinek wspólnej drogi życiowej, a chciałyby swój związek ożywić, ponownie odkrywając  pierwotny zamysł Boga odnośnie małżeństwa – ich małżeństwa. Małżeństwo  z ewangelicznej  perspektywy zawsze jest bowiem bardziej przed nami niż za nami. To wspólna droga do Boga, którego nie da się raz na zawsze „zlokalizować” przez ustalenie „współrzędnych GPS” ; zamiast tego trzeba namierzać punkty dojścia dla kolejnych etapów tej drogi i te etapy wspólnie planować i dobrze organizować.

Ks.  Wojciech Sadłoń –  pallotyn, teolog, socjolog, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Posługuje na rzecz Ruchu END, Rodziny Rodzin, opiekun pallotyńskiego akademika studenckiego. Katarzyna i Marek Rymsza – małżeństwo z 30-to letnim stażem, 3 dzieci, Marek –   socjolog, pracownik naukowy i nauczyciel akademicki, Katarzyna – nauczycielka j. angielskiego w szkole średniej. W Ruchu END od 16 lat. Od 5 lat prowadzą  we troje rekolekcje dotyczące chrześcijańskiej duchowości małżeńskiej.

Z opieką nad dziećmi

ośrodek nie zapewnia diet i wyłączeń pokarmowych

Rekolekcje odwołane
17-19 IV 2020 Łukęcin (woj. zachodniopomorskie) Panie naucz nas modlić się – Łk 11,1 -13
Ks. Krzysztof Bartoszewski

Po modlitwie Jezusa, jeden z uczniów prosi: Panie, naucz nas modlić się (Łk 11, 1). W odpowiedzi Jezus przekazał uczniom modlitwę, powtarzaną odtąd codziennie na całym świecie: “Ojcze nasz”.

Rekolekcje z opieką nad dziećmi Rekolekcje odwołane
24-26 IV 2020 Chludowo (woj. wielkopolskie) Zasiądźmy razem – Aby kochać bardziej
Lucyna i Krzysztof Wysoccy
Ks. Wojciech Zyśk

Na rekolekcje zapraszamy  Małżeństwa, które pragną wzrastać w miłości małżeńskiej, które chcą kochać bardziej Boga i bliźniego. Ich celem jest odkrywanie bogactwa charyzmatu END zawartego w Obowiązku Zasiadania. Wspólnie zastanowimy się dlaczego go praktykować, jak wielkie owoce przynosi, dlaczego napotykamy trudności i jak je przezwyciężać.

Nazywamy się Lucyna i Krzysztof Wysoccy jesteśmy małżeństwem od 34 lat.  W Ekipach jesteśmy od początku ich zaistnienia w Polsce. Duchowość małżeńska, jej odkrywanie i przeżywanie jest dla nas wielkim darem, którym pragniemy się dzielić.

Rekolekcje z opieką nad dziećmi Rekolekcje odwołane
8-10 V 2020 Kluczbork (woj. opolskie) Zasiądźmy razem – Aby kochać bardziej
Lucyna i Krzysztof Wysoccy
Ks. Bartosz Mrozek

Na rekolekcje zapraszamy  Małżeństwa, które pragną wzrastać w miłości małżeńskiej, które chcą kochać bardziej Boga i bliźniego. Ich celem jest odkrywanie bogactwa charyzmatu END zawartego w Obowiązku Zasiadania. Wspólnie zastanowimy się dlaczego go praktykować, jak wielkie owoce przynosi, dlaczego napotykamy trudności i jak je przezwyciężać.

Nazywamy się Lucyna i Krzysztof Wysoccy jesteśmy małżeństwem od 34 lat.  W Ekipach jesteśmy od początku ich zaistnienia w Polsce. Duchowość małżeńska, jej odkrywanie i przeżywanie jest dla nas wielkim darem, którym pragniemy się dzielić.

Rekolekcje bez obecności dzieci ( również niemowlaków)

ośrodek nie zapewnia diet i wyłączeń pokarmowych

wolne miejsca
10-12 VII 2020 Pratulin (woj.lubelskie) Modlitwa rodzinna
Maria i Leszek Kukułka Ks. Wojciech Zyśk

“Rodzice chrześcijańscy mają szczególne zadanie wychowania dzieci do modlitwy, wprowadzenia ich w stopniowe odkrywanie Bożego misterium i nauczenia osobistej z Nim rozmowy. Zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy jest konkretny przykład, żywe świadectwo rodziców: tylko modląc się wspólnie z dziećmi, wypełniając swoje królewskie kapłaństwo, ojciec i matka zstępują w głąb serc dzieci pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe.” Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym ”FAMILIARIS CONSORTIO”

Ruch Equipes Notre-Dame posiada własną pedagogię, opierającą się na «konkretnych punktach wysiłku», które pomagają nam wspólnie wzrastać w świętości. Wypełniając je sumiennie i wytrwale będziemy mogli naprawdę kochać. W szczególności rozwijajmy modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną, bez których chrześcijaninowi grozi osłabnięcie, jak mawiał o. Caffarel. Autentyczna modlitwa bynajmniej nie odrywa od angażowania się w świecie, uświęca ona małżonków i członków rodziny, otwiera serce na miłość Boga i braci. Uzdalnia do kształtowania dziejów zgodnie z planem Bożym.

Maria i Leszek Kukułka – 25 lat małżeństwa, dwie córki, 17 lat w Ruchu END

Dom Pielgrzyma w Pratulinie im. Jana i Dory Fedoruk położony jest w pobliżu Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich i  miejsca Ich  męczeństwa.  Droga krzyżowa i  wyjątkowe dróżki pratulińskie to niezwykłe miejsce na modlitwę i kontemplację Stwórcy. Dodatkowym atutem  tego miejsca uświęconego krwią męczeńską Unitów podlaskich jest unikalne położenie w sąsiedztwie rzeki Bug .Tu można doświadczyć piękna natury nietkniętej jeszcze ludzką ręką.

https://sanktuariumpratulin.pl/

Rekolekcje z opieką nad dziećmi powyżej 3 lat
( dzieci do lat 3 pozostają pod opieką rodziców)
wolne miejsca

16-18 X 2020

Łukęcin
(woj. zachodniopomorskie)
Modlitwa małżonków
Hanna i Jerzy Matuszkowie,
o. Roman Hernoga
Autentyczna modlitwa bynajmniej nie odrywa od angażowania się w świecie, uświęca ona małżonków i członków rodziny, otwiera serce na miłość Boga i braci. Uzdalnia do kształtowania dziejów zgodnie z planem Bożym.
Rekolekcje odbędą się w Domu Zakonnym Ojców Paulinów w Łukęcinie, kilka kilometrów na wschód od Dziwnowa.
Rekolekcje z opieką nad dziećmi wolne miejsca

6-8 XI 2020

Kazimierz Biskupi
(woj.wielkopolskie)
Biblijne drogi adoracji
Ks. Krzysztof Małachowski
Ks. Krzysztof Małachowski, gorliwy orędownik adoracji i modlitwy przed Jezusem eucharystycznym, poeta i założyciel Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego Dzieci-Dzieciom w Nadliwiu k. Wyszkowa.
Rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Świętej Rodziny, kilka kilometrów na północ od Konina.
Rekolekcje z opieką nad dziećmi wolne miejsca 

13-15 XI 2020

Kęszyca Leśna
(woj. lubuskie)
Panie naucz nas modlić się – Łk 11,1 -13
Ks. Krzysztof Bartoszewski
Po modlitwie Jezusa, jeden z uczniów prosi: Panie, naucz nas modlić się (Łk 11, 1). W odpowiedzi Jezus przekazał uczniom modlitwę, powtarzaną odtąd codziennie na całym świecie: “Ojcze nasz”.
Rekolekcje odbędą się w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym “Lubuski Nazaret”, kilka kilometrów na zachód od Międzyrzecza.
Rekolekcje z opieką nad dziećmi wolne miejsca 

27-29 XI 2020

Pniewy
(woj.wielkopolskie)
Zasiądźmy razem – Aby kochać bardziej
Lucyna i Krzysztof Wysoccy
Ks. Wojciech Zyśk
Na rekolekcje zapraszamy małżeństwa, które pragną wzrastać w miłości małżeńskiej i które chcą kochać coraz bardziej Boga i bliźniego. Ich celem jest odkrywanie bogactwa charyzmatu END zawartego w obowiązku zasiadania. Wspólnie zastanowimy się, dlaczego zasiadanie praktykować, jak wielkie owoce przynosi, dlaczego napotykamy trudności i jak je przezwyciężać.
Lucyna i Krzysztof Wysoccy, jesteśmy małżeństwem od 34 lat. W Ekipach od początku ich istnienia w Polsce. Duchowość małżeńska, jej odkrywanie i przeżywanie jest dla nas wielkim darem, którym pragniemy się dzielić.
Rekolekcje z opieką nad dziećmi wolne miejsca 

Zgłoszenie na rekolekcje


Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  • Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez formularz jest wysłanie automatycznego maila na podaną w formularzu skrzynkę poczty e-mail . Brak takiego maila prawdopodobnie oznacza niezafunkcjonowanie formularza lub wysłany email znajduje się w folderze “spam”. Jeśli email nie znajduje się w folderze “spam”  proponujemy ponowić próbę dokładnie wypełniając pola wraz z zaznaczeniem zgody na przetwarzanie danych. W ostateczności prosimy o kontakt mailowy na skrzynkę rekolekcje@end.org.pl .
  • Zaliczka za rekolekcje weekendowe wynosi 200 zł za małżeństwo i 40 zł za każde zgłoszone dziecko powyżej 2 roku życia.
  •  Zaliczkę należy wpłacić na konto: FUNDACJA EQUIPES NOTRE DAME POLSKA 62-023 Gądki, Robakowo ul. Polna 19 Nr konta: 73 1750 0012 0000 0000 2698 1085 W polu “przelew tytułem…” koniecznie wpisać tylko IMIONA i NAZWISKO  uczestników,  oraz TERMIN i MIEJSCE rekolekcji. Z przyczyn formalnych niezgodność ze wzorem może skutkować koniecznością zwrotu wpłaty.
  • Rezerwacja miejsca wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wpłacenia zaliczki najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji. Spełnienie łącznie tych dwóch warunków jest traktowane jako zgłoszenie! W przypadku braku wpłaty zaliczki w wymaganym terminie zgłoszenie zostaje automatycznie anulowane.
  • Nie później niż 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia rekolekcji uczestnicy otrzymają informacje dodatkowe o rekolekcjach (plan dojazdu, co zabrać ze sobą itp.) mailem na adres podany przy zgłoszeniu na rekolekcje.
  • Rekolekcje rozpoczynają się zawsze w pierwszym dniu o godz.18.00 (rejestracja w ośrodku zazwyczaj możliwa jest od godz.17:00), a kończą ostatniego dnia około godz. 15.00. O wszelkich odstępstwach od tej zasady uczestnicy będą poinformowani w odpowiednim czasie.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach zaliczka nie podlega zwrotowi! Istnieje możliwość przeniesienia zaliczki na inne małżeństwo (dotychczas nie zgłoszone), które zgłaszający wskaże organizatorowi. Aby tak się stało musi wpłynąć do organizatora zgłoszenie nowego małżeństwa z adnotacją o przeniesieniu zaliczki (w polu: “UWAGI”).
  • W przypadku, gdy nie ma już wolnych miejsc na poszczególny termin, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową, gdyż zdarzają się przypadki rezygnacji z rekolekcji. Wpisu dokonujemy tak samo, jak w przypadku zgłoszenia wpisując w pole “Uwagi” adnotację: “Zgłoszenia na listę rezerwową”. W tym przypadku wpłacona zaliczka, gdy mimo wszystko nie znajdą się wolne miejsca, zostanie zwrócona.
  • W przypadku gdy na miesiąc przed terminem rekolekcji brak jest odpowiedniej ilości zgłoszeń, organizator odwołuje rekolekcje, o czym powiadamia zainteresowanych i zwraca wpłacone zaliczki.

We wszelkich sprawach związanych z rekolekcjami proszę kontaktować się  e-mailem: rekolekcje@end.org.pl