Rekolekcje

Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: “Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno.” Mk 6, 30-32

Jezus zaprasza nas do tego, aby pozostać z Nim sam na sam, a jednak w towarzystwie innych Jego uczniów. Wydaje się to sprzeczne, ale w rzeczywistości nie ma w tym sprzeczności. Atmosfera pokoju podczas rekolekcji jest czymś, co Bóg nam daje pod warunkiem, że my ze swej strony mamy wolę zatrzymać się i wyciszyć. W takim sensie, obecność innych ludzi na rekolekcjach może być katalizatorem, który pomoże nam doświadczyć obecności Boga. Podobnie jak Apostołowie, którzy udali się nad jezioro, aby popłynąć w ustronne miejsce, tak i my potrzebujemy oddalić się fizycznie od naszego środowiska rodzinnego. Z tych względów rekolekcje są organizowane jako wyjazdowe, w spokojnym miejscu. Rekolekcje Equipes Notre-Dame są rekolekcjami otwartymi. Oznacza to dostępność rekolekcji dla wszystkich małżeństw chrześcijańskich. Zapraszamy wszystkie małżeństwa, które chcą pogłębić swoją duchowość małżeńską poprzez uczestnictwo w Eucharystii, modlitwę, rozważania i pracę intelektualną nad wybranymi zagadnieniami oraz budowanie wspólnoty chrześcijańskiej.

Terminarz rekolekcji dla małżeństw na rok formacyjny 2019/2020

10-12 VII 2020 Pratulin (woj.lubelskie) Modlitwa rodzinna
Maria i Leszek Kukułka Ks. Wojciech Zyśk

“Rodzice chrześcijańscy mają szczególne zadanie wychowania dzieci do modlitwy, wprowadzenia ich w stopniowe odkrywanie Bożego misterium i nauczenia osobistej z Nim rozmowy. Zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy jest konkretny przykład, żywe świadectwo rodziców: tylko modląc się wspólnie z dziećmi, wypełniając swoje królewskie kapłaństwo, ojciec i matka zstępują w głąb serc dzieci pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe.” Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym ”FAMILIARIS CONSORTIO”

Ruch Equipes Notre-Dame posiada własną pedagogię, opierającą się na «konkretnych punktach wysiłku», które pomagają nam wspólnie wzrastać w świętości. Wypełniając je sumiennie i wytrwale będziemy mogli naprawdę kochać. W szczególności rozwijajmy modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną, bez których chrześcijaninowi grozi osłabnięcie, jak mawiał o. Caffarel. Autentyczna modlitwa bynajmniej nie odrywa od angażowania się w świecie, uświęca ona małżonków i członków rodziny, otwiera serce na miłość Boga i braci. Uzdalnia do kształtowania dziejów zgodnie z planem Bożym.

Maria i Leszek Kukułka – 25 lat małżeństwa, dwie córki, 17 lat w Ruchu END

Dom Pielgrzyma w Pratulinie im. Jana i Dory Fedoruk położony jest w pobliżu Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich i  miejsca Ich  męczeństwa.  Droga krzyżowa i  wyjątkowe dróżki pratulińskie to niezwykłe miejsce na modlitwę i kontemplację Stwórcy. Dodatkowym atutem  tego miejsca uświęconego krwią męczeńską Unitów podlaskich jest unikalne położenie w sąsiedztwie rzeki Bug .Tu można doświadczyć piękna natury nietkniętej jeszcze ludzką ręką.

https://sanktuariumpratulin.pl/

Rekolekcje z opieką nad dziećmi powyżej 3 lat
( dzieci do lat 3 pozostają pod opieką rodziców)
lista rezerwowa

16-18 X 2020

Łukęcin
(woj. zachodniopomorskie)
Modlitwa małżonków
Hanna i Jerzy Matuszkowie,
o. Roman Hernoga
Autentyczna modlitwa bynajmniej nie odrywa od angażowania się w świecie, uświęca ona małżonków i członków rodziny, otwiera serce na miłość Boga i braci. Uzdalnia do kształtowania dziejów zgodnie z planem Bożym.
Rekolekcje odbędą się w Domu Zakonnym Ojców Paulinów w Łukęcinie, kilka kilometrów na wschód od Dziwnowa.
Rekolekcje z opieką nad dziećmi wolne miejsca

6-8 XI 2020

Kazimierz Biskupi
(woj.wielkopolskie)
Biblijne drogi adoracji
Ks. Krzysztof Małachowski
Ks. Krzysztof Małachowski, gorliwy orędownik adoracji i modlitwy przed Jezusem eucharystycznym, poeta i założyciel Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego Dzieci-Dzieciom w Nadliwiu k. Wyszkowa.
Rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Świętej Rodziny, kilka kilometrów na północ od Konina.
Rekolekcje z opieką nad dziećmi wolne miejsca 

13-15 XI 2020

Kęszyca Leśna
(woj. lubuskie)
Panie naucz nas modlić się – Łk 11,1 -13
Ks. Krzysztof Bartoszewski
Po modlitwie Jezusa, jeden z uczniów prosi: Panie, naucz nas modlić się (Łk 11, 1). W odpowiedzi Jezus przekazał uczniom modlitwę, powtarzaną odtąd codziennie na całym świecie: “Ojcze nasz”.
Rekolekcje odbędą się w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym “Lubuski Nazaret”, kilka kilometrów na zachód od Międzyrzecza.
Rekolekcje z opieką nad dziećmi wolne miejsca 

27-29 XI 2020

Pniewy
(woj.wielkopolskie)
Zasiądźmy razem – Aby kochać bardziej
Lucyna i Krzysztof Wysoccy
Ks. Wojciech Zyśk
Na rekolekcje zapraszamy małżeństwa, które pragną wzrastać w miłości małżeńskiej i które chcą kochać coraz bardziej Boga i bliźniego. Ich celem jest odkrywanie bogactwa charyzmatu END zawartego w obowiązku zasiadania. Wspólnie zastanowimy się, dlaczego zasiadanie praktykować, jak wielkie owoce przynosi, dlaczego napotykamy trudności i jak je przezwyciężać.
Lucyna i Krzysztof Wysoccy, jesteśmy małżeństwem od 34 lat. W Ekipach od początku ich istnienia w Polsce. Duchowość małżeńska, jej odkrywanie i przeżywanie jest dla nas wielkim darem, którym pragniemy się dzielić.
Rekolekcje z opieką nad dziećmi wolne miejsca 

Zgłoszenie na rekolekcje


Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  • Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez formularz jest wysłanie automatycznego maila na podaną w formularzu skrzynkę poczty e-mail . Brak takiego maila prawdopodobnie oznacza niezafunkcjonowanie formularza lub wysłany email znajduje się w folderze “spam”. Jeśli email nie znajduje się w folderze “spam”  proponujemy ponowić próbę dokładnie wypełniając pola wraz z zaznaczeniem zgody na przetwarzanie danych. W ostateczności prosimy o kontakt mailowy na skrzynkę rekolekcje@end.org.pl .
  • Zaliczka za rekolekcje weekendowe wynosi 200 zł za małżeństwo i 40 zł za każde zgłoszone dziecko powyżej 2 roku życia.
  •  Zaliczkę należy wpłacić na konto: FUNDACJA EQUIPES NOTRE DAME POLSKA 62-023 Gądki, Robakowo ul. Polna 19 Nr konta: 73 1750 0012 0000 0000 2698 1085 W polu “przelew tytułem…” koniecznie wpisać tylko IMIONA i NAZWISKO  uczestników,  oraz TERMIN i MIEJSCE rekolekcji. Z przyczyn formalnych niezgodność ze wzorem może skutkować koniecznością zwrotu wpłaty.
  • Rezerwacja miejsca wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wpłacenia zaliczki najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji. Spełnienie łącznie tych dwóch warunków jest traktowane jako zgłoszenie! W przypadku braku wpłaty zaliczki w wymaganym terminie zgłoszenie zostaje automatycznie anulowane.
  • Nie później niż 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia rekolekcji uczestnicy otrzymają informacje dodatkowe o rekolekcjach (plan dojazdu, co zabrać ze sobą itp.) mailem na adres podany przy zgłoszeniu na rekolekcje.
  • Rekolekcje rozpoczynają się zawsze w pierwszym dniu o godz.18.00 (rejestracja w ośrodku zazwyczaj możliwa jest od godz.17:00), a kończą ostatniego dnia około godz. 15.00. O wszelkich odstępstwach od tej zasady uczestnicy będą poinformowani w odpowiednim czasie.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach zaliczka nie podlega zwrotowi! Istnieje możliwość przeniesienia zaliczki na inne małżeństwo (dotychczas nie zgłoszone), które zgłaszający wskaże organizatorowi. Aby tak się stało musi wpłynąć do organizatora zgłoszenie nowego małżeństwa z adnotacją o przeniesieniu zaliczki (w polu: “UWAGI”).
  • W przypadku, gdy nie ma już wolnych miejsc na poszczególny termin, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową, gdyż zdarzają się przypadki rezygnacji z rekolekcji. Wpisu dokonujemy tak samo, jak w przypadku zgłoszenia wpisując w pole “Uwagi” adnotację: “Zgłoszenia na listę rezerwową”. W tym przypadku wpłacona zaliczka, gdy mimo wszystko nie znajdą się wolne miejsca, zostanie zwrócona.
  • W przypadku gdy na miesiąc przed terminem rekolekcji brak jest odpowiedniej ilości zgłoszeń, organizator odwołuje rekolekcje, o czym powiadamia zainteresowanych i zwraca wpłacone zaliczki.

We wszelkich sprawach związanych z rekolekcjami proszę kontaktować się  e-mailem: rekolekcje@end.org.pl