W sobotę, 16 marca, ekipy z Trójmiasta spotkały się na Wielkopostnym Dniu Skupienia w Gdańsku.
Gościliśmy w parafii pw. Św. Judy Tadeusza. Rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu oraz Mszą Świętą.
Obecne były małżeństwa z gdańskich ekip oraz doradca duchowy ekipy R1T2, proboszcz goszczącej nas parafii, ksiądz Łukasz Idem.

Krótką konferencję poprowadzili dla nas Para Odpowiedzialna za nasz Region Danka i Marek Szczepaniakowie.
Przypomnieli najważniejsze myśli ojca Caffarela na temat znaczenia modlitwy osobistej, w tym wezwanie do poświęcenia na nią „choć 1/96 dnia”. Podzielili się też własnym świadectwem takiej modlitwy – jej wpływem na ich małżeństwo, rodzinę i rozwój wiary.
Podkreślili, jak ważne dla każdego z nas jest świadome wygospodarowanie w naszym życiu tych 10-15 minut dziennie
na indywidualne spotkanie z Bogiem, tak by nic innego w tym czasie nie robić;
i jak dzięki takiemu spotkaniu łatwiej iść dalej w życiowe obowiązki z radością i Bożą mocą.

Po tej części dnia, rozeszliśmy się do spotkań w grupach mieszanych.
Dzieliliśmy się przemyśleniami na temat tego, jak przyjmujemy życiowe krzyże w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.
Zastanawialiśmy się czy pozwalamy Jezusowi nieść nasze krzyże czy raczej się buntujemy, i czy zauważamy krzyże bliskich nam osób.

Zakończyliśmy wspólnym posiłkiem i rozmowami.
Dziękujemy za wspólną modlitwę i czekamy na dalsze ekipowe spotkania!
Basia i Konrad Danielowie