Drodzy Małżonkowie i Doradcy Duchowi!

Pragniemy przedstawić Wam hasło nowego roku formacyjnego, które brzmi : Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8). Zostało ono zaczerpnięte z Księgi Izajasza i jest  odpowiedzią proroka, którą udzielił Panu wyrażając zgodę na bycie Jego prorokiem. Ojciec Caffarel podkreślał, że ekipy mają wyznaczoną misję: mają pomagać małżeństwom w pełnym przeżywaniu Sakramentu Małżeństwa. Aby wypełnić misję, trzeba być do niej przygotowanym. Trzeba przyjść i wielokrotnie powracać do Źródła, aby z niego czerpać strumienie żywej wody. Pozwolić, aby te strumienie obmyły nas, uzdrowiły i otworzyły na dzisiejszy świat, aby rozeznawać w nim znaki czasu i dostrzegać działanie Boga. Ponadto, przygotowanie do misji wymaga trwania w szkole Jezusowej Ewangelii, by móc podejmować dobre decyzje, które będą prowadziły do przemiany w świadków i autentycznych uczniów Chrystusa. Będąc Jego świadkami możemy przyjąć bliźniego i troszczyć się o niego. Tak przygotowani możemy odpowiedzieć na Boże zaproszenie i powtórzyć za prorokiem Izajaszem słowa: „Oto ja, poślij mnie!”

Aby nasza odpowiedź była skuteczna i owocna wymaga ciągłego czuwania, które nie pozwoli zapomnieć, że to Pan nas posyła i bez Niego nic nie możemy uczynić.

Abyśmy byli gotowi odpowiedzieć Panu: „Oto ja, poślij mnie!” i aby te słowa nie pozostały puste potrzeba ciągłej formacji i stawiania sobie wymagań, dlatego w tym roku jesteśmy poproszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na punkt wysiłku Reguła życia.

 

Kochani!

Bądźmy gotowi odpowiadać na Boże zaproszenie: „Oto ja, poślij mnie!” i przeżywajmy nasza misję z radością.

W wypełnianiu tej misji będą nas wspierały tematy formacyjne Przeżywać misję z radością. Zostały one przygotowane w pełnej harmonii z aktualnymi Kierunkami Życia w Ruchu, w odpowiedzi na zaproszenie Papieża Franciszka skierowanego do całego Kościoła zawarte w Adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium.Zrzut ekranu 2015-08-31 o 20.25.09

Łączymy się z Wami w modlitwie Magnificat

Lucyna i Krzysztof