Listopad 2000

Historia Equipes Notre Dame w Polsce rozpoczyna się od spotkań tzw. “grupy inicjatywnej”, która wraz z O. Karolem Meissnerem OSB zastanawiała się nad możliwością przeniesienia END do Polski. Należały do niej małżeństwa z Poznania, wspierane duchowo przez inne małżeństwa z różnych stron Polski. Rozpoczęła się korespondencja z parami END z Francji, która zaowocowała zaproszeniem Pary Odpowiedzialnej ERI do Polski.

Rok 2001

W dniach 23 – 26 sierpnia w Cichowie pod Poznaniem odbyła się sesja rekolekcyjna, którą prowadziła Para Odpowiedzialna Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej END (ERI) – małżeństwo Gerard i Marie-Christine de Roberty z Francji. Uczestniczyły w niej małżeństwa z 12 diecezji: poznańskiej, krakowskiej, gnieźnieńskiej, częstochowskiej, toruńskiej, warszawskiej, warmińskiej, wrocławskiej, legnickiej, rzeszowskiej, łódzkiej i katowickiej. Wiele spośród tych małżeństw podjęło decyzję pójścia drogą END.

9 września 2001 w Domu Bretanii w Poznaniu, odbyło się spotkanie małżeństw diecezji poznańskiej bezpośrednio zainteresowanych powstaniem END w Polsce, podczas którego doszło do utworzenia Tymczasowej Ekipy Odpowiedzialnej za END w Polsce. W całej Polsce rozpoczyna pracę i spotkania 12 ekip, których formacja opiera się na tekstach Przewodnika END. Ruch przyjmuje dwuczłonową nazwę: Equipes Notre Dame – Wspólnoty Matki Bożej, której używa do I Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę w dniu 10 maja 2003 roku. Od tego dnia przyjmuje i używa nazwy: Equipes Notre-Dame.

Rok 2002

W lutym 2002 roku, Tymczasowa Ekipa Odpowiedzialna przesłała na ręce Ks. Bp Stanisława Stefanka, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Rodziny oraz Metropolity Poznańskiego Ks. Abp Juliusza Paetza listy informujące o powstaniu Equipes Notre-Dame w Polsce i rozpoczęciu pracy formacyjnej nad duchowością małżeńską par, które przystąpiły do END.

W dniu 10 marca 2002 ukazuje się wydanie biuletynu “ZWIASTUN” – wewnętrznego pisma tworzącego się w Polsce ruchu Equipes Notre-Dame.

Podczas sesji na temat pilotowania nowych ekip w Zamku Bierzgłowskim, w której uczestniczyli Jean-Louis i Priscilla Simonis, belgijska para należąca do ERI; w ich obecności, Tymczasowa Ekipa Odpowiedzialna dokonała wyboru Pary Odpowiedzialnej Sektora Wydzielonego Equipes Notre-Dame Polska. Posługę przyjęli Małgorzata i Joachim Grzonka. Miało to miejsce w dniu 4 maja 2002 roku i od tego dnia Ruch rozpoczyna w pełni swoją działalność, tworzą się formalne struktury Ruchu w Polsce.

22 czerwca 2002 roku, w Lubiniu, w klasztorze OO. Benedyktynów, odbyło się pierwsze spotkanie Ekipy Odpowiedzialnej Sektora. Duchowym doradcą Ekipy Odpowiedzialnej Sektora został O. Karol Meissner OSB, który pełnił tę posługę do 10 maja 2003.
Od tego dnia duchowym doradcą EO został ks. dr Andrzej Pryba MSF – sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Rodziny.

W dniu 10 września 2002 roku Para Odpowiedzialna otrzymuje list od Pary Odpowiedzialnej Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej END (ERI) – Gerarda i Marie-Christine de Roberty, w którym z radością witają małżeństwa Equipes Notre-Dame z Polski w wielkiej rodzinie tego międzynarodowego Ruchu.

Podczas spotkania par odpowiedzialnych wszystkich ekip w Polsce (14 września 2002 w Poznaniu ) zostają powołane pierwsze Pary Łącznikowe i Pilotujące.

16 września 2002 roku, Para Odpowiedzialna Sektora – Małgorzata i Joachim Grzonka wraz z ks. Andrzejem Prybą MSF spotkała się z Ks. Bp Stanisławem Stefankiem Tch; Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Przedstawiono Księdzu Biskupowi cele i zadania Ruchu, dokumenty zatwierdzające END, historię jego powstania w Polsce oraz bieżącą sytuację i podejmowane działania. Ksiądz Biskup okazał żywe zainteresowanie sprawami Ruchu i udzielił swego apostolskiego błogosławieństwa.

Rozpoczął się czas intensywnych tłumaczeń wszystkich dokumentów i materiałów formacyjnych z języka francuskiego na język polski. Bardzo żywa jest łączność pomiędzy Sektorem a Międzynarodową Ekipą Odpowiedzialną. Ekipy w Polsce otrzymują wsparcie duchowe od swoich przyjaciół z ekip w różnych krajach.

W grudniu ukazuje się List END – NR 1. Pod koniec tego roku w Sektorze END Polska działa 20 ekip, w tym jedna w pilotowaniu, które skupiają 93 pary małżeńskie wraz z 18 kapłanami.

Rok 2003

Para Odpowiedzialna Sektora wraz z ks. Teodorem Pająkiem MSF wzięła udział w I Międzynarodowym Spotkaniu Par Odpowiedzialnych za Regiony i Super Regiony END w Rzymie, w dniach 18 – 25 stycznia, a potem w Kolegium Międzynarodowym. Szczególnym momentem w tym czasie była prywatna audiencja Ruchu u Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 20 stycznia, który skierował do wszystkich członków END swoje ojcowskie słowo i błogosławieństwo.

W dniu 2 marca, w Częstochowie odbyło się spotkanie Pary Odpowiedzialnej Sektora END i ks. Andrzeja Pryby MSF z Parą Krajową Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie – Anną i Jackiem Nowak oraz moderatorem krajowym Domowego Kościoła ks. Janem Mikulskim. W czasie spotkania omówiono wzajemne kontakty i uwarunkowania z uwzględnieniem postanowień ERI po wizycie Pary Krajowej Domowego Kościoła Ruchu Światło–Życie w Paryżu. Wydano wspólny komunikat dotyczący relacji między obydwoma ruchami.

Ekipa Odpowiedzialna Sektora podejmuje decyzję organizowania każdego roku w innym sanktuarium maryjnym Pielgrzymki, które są zaproszeniem do corocznego spotkania wszystkich małżeństw należących do ekip. Przed Pielgrzymką odmawiana jest nowenna do Matki Bożej w intencji Ruchu, zaś w czasie pielgrzymkowej Eucharystii Ruch powierzany jest opiece Matce Bożej poprzez Akt Oddania Ruchu.
Pierwsza pielgrzymka została zorganizowana u Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie na Jasnej Górze 10 maja. Uroczystą Eucharystię odprawił ks. dr Andrzej Pryba MSF.

Ekipa Odpowiedzialna Sektora podjęła decyzję o przystąpieniu Ruchu do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, do której został przyjęty w dniu 6 listopada 2003 roku.

Wprowadzono rekolekcje dla małżeństw – “Rekolekcje w ciszy”, które proponował Ojciec H.Caffarel, aby jeszcze bardziej dążyć do zjednoczenia się z Chrystusem.
Pod koniec roku formacyjnego Ruch END w Polsce liczył 23 ekipy, w tym 2 ekipy w pilotowaniu – 112 par małżeńskich i 22 kapłanów – doradców duchowych.

Rok 2004

Druga Pielgrzymka Ruchu END miała miejsce w najstarszym Sanktuarium Maryjnym w Polsce, w Górce Klasztornej, u Matki Bożej Góreckiej Niepokalanie Poczętej w dniu 8 maja. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Bp. Bogdan Wojtuś.

W dniach 16 – 18 kwietnia 2004 roku, odbyły się rekolekcje dla małżeństw w Dzierżyńsku na Białorusi, po których pierwsze małżeństwa rozpoczynają spotkania formacyjne w ramach Ruchu END.

5 czerwca Para Odpowiedzialna Sektora bierze udział w Jubileuszowej Pielgrzymce Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze, podczas której zwraca się do uczestników Pielgrzymki ze słowami pozdrowień.

W dniach 24-31 lipca wraz z doradcą duchowym Ekipy Sektora uczestniczy w Kolegium Międzynarodowym END w Rio de Janeiro w Brazylii.

Kolejny rok formacyjny rozpoczął się spotkaniem wszystkich par odpowiedzialnych ekip w Poznaniu w dniu 4 września. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek. Pod koniec roku należało do Ruchu 30 ekip, w tym 7 w pilotowaniu – 141 małżeństw i 28 kapłanów.

Rok 2005

16 kwietnia w Zabrzu, kilka par naszego Ruchu wzięło udział w FAMILY FEST organizowanym przez Ruch Focolare. Była to możliwość poznania drogi formacyjnej innego Ruchu, nawiązania kontaktów i dzielenia się wzajemnym doświadczeniem.

W dniu 7 maja odbyła się III Pielgrzymka Ruchu END do Wrocławia, do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, której przewodniczył ks. Abp Marian Gołębiewski – Metropolita Wrocławski.

Dnia 11 czerwca 2005 roku, podczas uroczystości w Warszawie, z udziałem przedstawicieli ERI: O. Franciszek Fleischmann (doradca duchowy ERI) oraz Priscilla i Jean-Louis Simonis (para odpowiedzialna w ERI) utworzono Region Equipes Notre-Dame w Polsce, w skład którego weszły trzy Sektory: mazowiecki, śląski i wielkopolski. Posługę Pary Odpowiedzialnej Regionu przyjęli Małgorzata i Joachim Grzonka. Powołano Ekipę Odpowiedzialną Regionu, której doradcą duchowym został ks. dr Andrzej Pryba MSF.

Po domach rodzinnych małżeństw wszystkich ekip, odbyła się Peregrynacja Ikony Św. Rodziny. Pod koniec roku Region END Polska liczył 34 ekipy, w tym 3 w pilotowaniu – 144 par małżeńskich i 28 kapłanów.

Rok 2006

Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy w dniu 6 maja było miejscem IV Pielgrzymki Ruchu END. Uroczystą Eucharystię sprawował ks. Bp. Jan Tyrawa. W dniu 9 września 2006 został utworzony Sektor Kujawski, łączący ekipy z Bydgoszczy i Torunia.

Para Odpowiedzialna Regionu wraz z doradcą duchowym wzięła udział w Międzynarodowym Kolegium END w Lourdes w dniach 12-15 września a 25 par małżeńskich, 1 wdowa, 3 kapłanów oraz 4 pary małżeńskie z Białorusi uczestniczyły w X Międzynarodowym Zgromadzeniu END w Lourdes w dniach 16-21 września. Po raz pierwszy w czasie Zgromadzenia było tłumaczenie wystąpień w języku polskim. Pary małżeńskie wróciły bardzo umocnione w charyzmacie Ruchu END. Bezpośrednio po Zgromadzeniu odbyła się Sesja Międzynarodowa, w której uczestniczyli Ula i Janusz Sklepowicz. Tematem Sesji była «służba » na wzór Jezusa Chrystusa.

Pod koniec roku 2006, w życiu Ruchu uczestniczyło 185 małżeństw skupionych w 41 ekipach w tym 7 ekip w pilotowaniu, w różnych częściach Polski.

Rok 2007

12 maja w Piekarach Śląskich odbyła się V Pielgrzymka Ruchu END. Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył delegat ks. Abp. Damiana Zimonia – ks. dr Piotr Kurzela. Przybyły również pary z Białorusi ze swoim doradcą duchowym. Para z Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej, Herve i Genevieve de Corn wygłosili konferencję na temat: Czego Ruch END oczekuje od ekip w Polsce.

W dniach 15–20 lipca Para Odpowiedzialna Regionu uczestniczyła w Kolegium Międzynarodowym END w Durham, które było prowadzone przez nowe pary ERI.

W sierpniu, w obecności Pary z Ekipy Odpowiedzialnej Regionu – Uli i Janusza Sklepowicz utworzono nowy Sektor w Regionie END Polska – Sektor Białoruski.

W dniu 8 grudnia, w łączności z wszystkimi ekipami świata obchodzono uroczyście 60 lecie proklamowania Karty END. Z końcem roku, należały do Regionu 43 ekipy – 199 par małżeńskich.

Rok 2008

10 maja – parafia Farna Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Poznaniu – była miejscem VI Pielgrzymki Ruchu Equipes Notre-Dame Polska. W Pielgrzymce udział wzięły również pary małżeńskie z Białorusi wraz ze swoim doradcą duchowym. Swoim słowem i obecnością umocnili uczestniczących w Pielgrzymce Maria Carla i Carlo Volpini – Para Odpowiedzialna z ERI z doradcą duchowym ERI – O. Angelo Epis. Uroczystą Eucharystię celebrował Metropolita Poznański Abp Stanisław Gądecki.

W dniach 20–25 lipca Para Regionu bierze udział w Międzynarodowym Kolegium END w Fatimie.

Po kilku spotkaniach z parami małżeńskimi na Słowacji rozpoczyna się pilotowanie małżeństw pragnących podążyć drogą naszego Ruchu a w dniach 12-14 grudnia odbywają się w Keżmarku rekolekcje: «Małżeństwo drogą świętości».

Pod koniec roku w skład Regionu Polska wchodzą 44 ekipy – 208 małżeństw, w tym w pilotowaniu – 9 ekip.

Rok 2009

W dniach 20–29 stycznia Para Odpowiedzialna Regionu wzięła udział w Międzynarodowym Kolegium END w Rzymie oraz w II Międzynarodowym Zgromadzeniu Par Odpowiedzialnych za Regiony i Super Regiony. Był to czas nowego spojrzenia na charyzmat Ruchu i wspólnego odczytania znaków czasu, aby ustalić nowe piorytety na zbliżające się XI Międzynarodowe Zgromadzenie END w 2012 roku.

Wydano 25 numer Listu END.

W marcu Ula i Janusz Sklepowicz prowadzą rekolekcje dla polskich małżeństw w Norwegii, po których rozpoczyna formację jedna ekipa.

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie, w dniu 23 maja, było miejscem VII Pielgrzymki Ruchu. Uroczystą Eucharystię celebrował i Słowo Boże wygłosił ks. Abp Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski. W czasie Eucharystii w obecności Pary Małżeńskiej z ERI – Herve i Genevieve de Corn, posługę Pary Odpowiedzialnej Regionu Polska przyjęli Maria i Leszek Kukułka. Wśród licznie przybyłych uczestników Pielgrzymki były również pary małżeńskie z Białorusi i Słowacji.

W dniach 20-21 czerwca pary małżeńskie z Białorusi dziękowały Bogu za otrzymane łaski podczas obchodów jubileuszu 5-Lecia utworzenia Ruchu END na tej ziemi. Uczestnikami tej uroczystości byli: Herve i Genevieve de Corn – członkowie ERI oraz 7 par małżeńskich z Polski. Uroczystą Eucharystię jubileuszową celebrował Ks. Abp Tadeusz Kondrusiewicz. Obecnie jest tam 7 ekip – 28 par małżeńskich i 3 ekipy w pilotażu.

19 września, małżonkowie ekipy na Słowacji wraz ze swoim doradcą duchowym – O. Pawlo Sandrej i parą małżeńską z ERI – Herve i Genevieve de Corn spotykają sie z ks. bp Stefanem Secka, który okazał żywe zainteresowanie sprawami Ruchu i udzielił im apostolskiego błogosławieństwa.
20 września, małżeństwa tej ekipy, w Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania w Levocy, w uroczysty sposób przyjmują Kartę END w obecności Pary z ERI i kilku par z Polski.

Rok 2010

29 maja odbyła się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Ruchu Equipes Notre – Dame. Miejscem pielgrzymowania było Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Krakowie – Płaszowie. W pielgrzymce uczestniczyło około 200 osób, w tym 2 małżeństwa z Białorusi oraz 2 małżeństwa ze Słowacji wraz ze swoim Doradcą Duchowym ks. Pavlem Sendrejem CSsR. Szczególnym przeżyciem dla każdego małżeństwa i rodziny było indywidualne błogosławieństwo, którego każdemu uczestnikowi udzielił Jego Eminencja ks. Kardynał Stanisław Nagy.

27 czerwca podczas Mszy świętej w Stavanger w Norwegii w obecności małżeństw z Ekipy Regionu Lucyny i Krzysztofa Wysockich pięć małżeństw przyjęło kartę Equipes Notre – Dame. Rozpoczęła pracę pierwsza ekipa w Norwegii.

23 do 25 lipca w Rybniku Boguszowicach odbyło się spotkanie Kolegium Regionu END Polska. Spotkaniu Kolegium przyświecały słowa Chrystusa: „Wy jesteście solą dla ziemi…, Wy jesteście światłem świata…”. W czasie jego trwania zastanawialiśmy się i wzajemnie dzielili tym, jak te słowa poruszają nas i pomagają w realizacji charyzmatu naszego Ruchu: Małżeństwo jest drogą świętości.

28 lipca do 3 sierpnia odbyło się w Madrycie Międzynarodowe Kolegium Equipes Notre – Dame z udziałem par odpowiedzialnych za Regiony i Super – Regiony oraz niektórych doradców duchowych ekip odpowiedzialnych, w który uczestniczyła Para Regionu Maria i Leszek Kukułka wraz z doradcą duchowym ks. Markiem Plutą.

Myślą przewodnią wszystkich spotkań, konferencji i modlitw na Kolegium był fragment z Ewangelii św. Jana: „W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody”. W każdym dniu była wygłoszona konferencja nt. poszczególnych „krużganków”, świadectwo jednego z małżeństw w tym temacie, a popołudniu był czas dzielenia się w swojej strefie. Punktem kulminacyjnym każdego dnia była uroczysta Eucharystia. Na Kolegium zostały rozpoczęte przygotowania do Zgromadzenia w Brasilii w 2012 roku.

14 sierpnia w kościele pw. Świętej Trójcy w Klecku na Białorusi miało miejsce przekazanie posługi nowej Parze  Odpowiedzialnej Sektora Białoruskiego.

Podczas Eucharystii Para Regionu END Polska podziękowała za 3 letnią posługę jako Pary Sektora Białoruskiego – Natalii i Pawłowi Leszkowiczom oraz powołała nową Parę Odpowiedzialną Sektora Białoruskiego – Ludmiłę i Andrzeja Szkrabów. Doradcą Duchowym Ekipy Sektora pozostał ks. Erwin Wieczorek. Po wspólnej modlitwie w czasie Mszy Świętej odbyła się uroczysta Agapa. Uczestniczyli w niej małżonkowie z poszczególnych ekip wraz ze swoimi doradcami duchowymi.

Rok 2011

19 do 20 marca w Spale odbyło się Kolegium Regionu END Polska. Myślą przewodnią spotkania były słowa: „Sługa nie jest większy od swego Pana…” (J 15, 18-21). Refleksje na ten temat przedstawił Doradca Duchowy Ekipy Regionu. Następnie małżonkowie dzielili się swoją duchowością, przeżyciami małżeńskimi i osobistymi oraz doświadczeniami w posługiwaniu dla Ruchu.

Pary Sektorów dzieliły się życiem w swoich sektorach, w tym Pary Sektora Mazowieckiego, Wielkopolskiego i Śląskiego podsumowały 3 lata pracy w związku z zakończeniem ich posługi w tym roku formacyjnym.

Pary Ekipy Regionu przedstawiły życie w Regionie związane z rekolekcjami, wydawaniem Listu, finansami, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ojca Caffarela, orędownictwem.

1 maja przedstawiciele naszego Regionu wybrali się do Watykanu, aby uczestniczyć w uroczystościach beatyfikacji papieża Jana Pawła II.

28 maja miała miejsce IX Ogólnopolska Pielgrzymka Equipes Notre – Dame do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Patronki Diecezji Toruńskiej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie ekip Regionu Polska – małżeństwa wraz z rodzinami z Polski i Białorusi oraz ich Doradcy Duchowi. Na zaproszenie Ekipy Regionu na pielgrzymkę przybyło francuskie małżeństwo odpowiedzialne za Strefę Europy Centralnej Herve i Genevieve de Corn. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. biskup Andrzej Suski.

W czasie Eucharystii małżonkowie zawierzyli swoje małżeństwa i rodziny oraz cały Ruch w Polsce Naszej Pani – Matce Bożej Nieustającej Pomocy. W tym czasie odbyło się również przekazanie posługi Par Sektorów: Mazowieckiego, Śląskiego i Wielkopolskiego. Ustępujące pary to: Marzenka i Michał Mamczarz, Agnieszka i Leszek Kaczanowscy oraz Iza i Andrzej Zagrobelni. Posługę podjęły nowe Pary Sektorów: Kasia i Marek Rymsza, Bernadka i Piotr Dyla, Honorata i Sławek Pakuła.

1 października siedem małżeństw greko-katolickich w Stargardzie na Słowacji przyjęło Kartę END. W uroczystości uczestniczyły małżeństwa: Anna i Roman Kobiałka, Marta i Andrzej Dębowscy i Maria i Janusz Wierzbiccy oraz ksiądz Marek Pluta. Uroczystość była wyjątkowa, ponieważ było to święto Matki Bożej w liturgii Greko-Katolickiej.

11 do 13 listopada w Kokoszycach koło Wodzisławia Śląskiego odbyła się Sesja dla Par Odpowiedzialnych Equipes Notre – Dame. W spotkaniu uczestniczyła Ekipa Regionu oraz Ekipy Sektorów. Myślą przewodnią sesji była wzajemna pomoc w ekipie w odniesieniu do hasła roku formacyjnego. Ojciec Caffarel mówił, że jednym z aspektów powołania ekip jest wzajemna pomoc; jak ją realizujemy? Para Regionu przybliżyła uczestnikom sesji tematykę konferencji wygłoszonych w czasie Kolegium Międzynarodowego END w Bogocie: „Kilka refleksji na temat łączności i jej ducha”, „Gdzie i jak pozyskać młode pary do ekip” oraz „Jezus – święto człowieka”. Szczytem każdego dnia była Eucharystia sprawowana przez naszych Doradców Duchowych, natomiast w sobotni wieczór miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Rok 2012

21 – 22 kwietnia w Grąblinie k/Lichenia Starego w Klasztorze Sióstr Zakonu Najświętszej Maryi Panny (Kościół p.w. Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych) odbyło się Kolegium Regionu END Polska. Myślą przewodnią spotkania było hasło: Miłość i pokora – zasadą postępowania – „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 1-2). Pary Sektorów dzieliły się życiem w swoich sektorach, w tym Para Sektora Kujawskiego podsumowała 3 lata pracy w związku z zakończeniem ich posługi w tym roku formacyjnym. Pary Ekipy Regionu przedstawiły życie w Regionie związane z rekolekcjami, wydawaniem Listu, finansami, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ojca Caffarela, orędownictwem.

19 maja odbyła się jubileuszowa X Ogólnopolska Pielgrzymka Equipes Notre – Dame do Matki Bożej Licheńskiej. W spotkaniu tym uczestniczyło ponad 300 osób – małżeństw i doradców duchowych ekip Regionu Polska. Na pielgrzymkę przybyło również 7 małżeństw i dwóch doradców duchowych ekip z Białorusi oraz francuskie małżeństwo Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej ERI – Herve i Genevieve de Corn. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Marek Pluta – Doradca Duchowy Ekipy Regionu. W czasie pielgrzymki modlił się z nami Jego Ekscelencja ks. biskup Wiesław Mering.

W czasie Eucharystii małżonkowie zawierzyli swoje małżeństwa i rodziny oraz cały Ruch w Polsce Matce Bożej Licheńskiej. W tym czasie odbyło się również przekazanie posługi Pary Sektora Kujawskiego. Ustępującą parą byli Hania i Kazik Breza. Posługę podjęła nowa Para Sektora – Anna i Tadeusz Kostkowscy.

17 do 20 lipca w Brasilii odbyło się Międzynarodowe Kolegium Par Odpowiedzialnych Equipes Notre – Dame zorganizowane przez pary małżeńskie z Brazylii, a prowadzone przez małżeństwa Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej ERI. Uczestniczyło w nim 28 małżeństw oraz 15 kapłanów – doradców duchowych, którzy przybyli z 18 krajów świata. W kolegium uczestniczyła Para Regionu Polska – Maria i Leszek Kukułka. Podczas ostatniej Eucharystii ustępująca Para Światowa – Maria Carla i Carlo Volpini przekazała posługę nowej Światowej Parze Odpowiedzialnej To i Ze Moura – Soares. W tym samym czasie nastąpiło powołanie par do nowego ERI.

21 do 26 lipca w Brazylii w stolicy tego kraju odbyło się XI Międzynarodowe Zgromadzenie Equipes Notre – Dame. W Zgromadzeniu tym bierze udział 7600 osób z 64 krajów, w tym 5800 z Brazylii. Wraz z małżeństwami przybyło około 400 kapłanów – Doradców Duchowych ekip. Polskę reprezentuje 11 małżeństw i 4 kapłanów. Zgromadzenie odbywa się pod hasłem „Odważyć się żyć Ewangelią”. Podczas ceremonii otwarcia Zgromadzenia został odczytany list Ojca Świętego Benedykta XVI skierowany do uczestników. Małżeństwa pragną wychwalać Boga poprzez świadectwo ich miłości małżeńskiej i miłości do bliźnich. Chcą być żywym symbolem miłości Chrystusa, świątynia Ducha Świętego. Poprzez sakrament małżeństwa pragną głosić światu wartość miłości małżeńskiej. Symbolem Zgromadzenia jest para małżeńska trzymająca się za ręce jako znak duchowości małżeńskiej, która wspólnie przeżywa swoje radości i troski. Przewodnikiem ich życia małżeńskiego jest Chrystus – czego symbolem jest znak krzyża na dziobie łodzi. Łódź płynąca po wodzie, która podobnie jak życie małżeńskie bywa spokojne lub czasem wzburzone pokonuje wszelkie trudności wpatrując się w swojego Przewodnika. Małżonkowie trzymają sieć w której widoczna jest Matka Boża z Aparecidy – patronka Brazylii. Pod jej opiekę oddano również XI Zgromadzenie.

11 do 12 sierpnia w Olsztynie k/Częstochowy odbyło się Kolegium Equipes Notre – Dame Regionu Polska. W czasie Kolegium podsumowano XI Międzynarodowe Zgromadzenie w Brazylii. Omówione zostały kierunki życia wyznaczone na Zgromadzeniu.

30 listopada do 3 grudnia gościli w Polsce Mahassan i Georges Khoury małżeństwo z Libanu odpowiedzialne za łączność pomiędzy Strefą Europy Centralnej i ERI. Wizyta miała charakter przyjacielskiego spotkania i służyła zacieśnieniu więzi pomiędzy małżonkami z Polski i Międzynarodową Ekipą Odpowiedzialną, a jej celem było również poznanie miejsca spotkania ERI, która zamierza spotkać się w Krakowie w marcu 2013 roku.

Rok 2013

6 do 7 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbyło się XIII Sympozjum Teologiczne. Myśl przewodnia sympozjum: „Rodzina środowiskiem wiary” przewijała się przez wszystkie wygłoszone referaty. W sympozjum wzięła udział Para Regionu Polska – Maria i Leszek Kukułkowie, którzy podzielili się osobistą refleksją na temat „Wiara przeżywana w rodzinie katolickiej. Refleksje na podstawie doświadczeń Ruchu Equipes Notre – Dame”.

10 do 16 marca w Krakowie miało miejsce spotkanie Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej ERI

16 marca w obecności Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej, podczas świętowania w sanktuarium w Łagiewnikach w Sektorze Śląskim Wielkopostnego Dnia Skupienia odbyło się przekazanie posługi Pary Regionu END Polska. Podziękowano za czteroletnią posługę Pary Regionu Marii i Leszkowi Kukułkom. Posługę nowej Pary Regionu podjęli Lucyna i Krzysztof Wysoccy.

17 marca w Krakowie w Domu Rekolekcyjnym Księży Sercanów – Domus Mater miało miejsce spotkanie Kolegium Regionu, w którym uczestniczyła Ekipa Regionu wraz z Doradcą Duchowym oraz Pary Sektorów.

Dzień spotkania rozpoczął się Eucharystią sprawowaną w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa przed obliczem Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa. Po wspólnym śniadaniu i modlitwie (Rz 12, 3-13) małżonkowie dzieli się przeżywaniem i odczuwaniem służby dla Chrystusa i małżeństw Ruchu. Następnie poruszone zostały najważniejsze aktualne sprawy Ruchu, poszczególne małżeństwa –  Pary Sektorów dzieliły się życiem w swoich sektorach, wskazując na najważniejsze potrzeby.

13 – 14 kwietnia odbyło się spotkanie z małżeństwami na Słowacji. Ustępująca Para Regionu Maria i Leszek odwiedziła małżeństwa istniejącej ekipy oraz małżonków zainteresowanych przystąpieniem do Ruchu, aktualnie ekipy w pilotażu. Przybliżono małżeństwom słowackim międzynarodowy charakter Ruchu, charyzmat Założyciela oraz podzieliła się swoim przeżywaniem i doświadczaniem miłości do Chrystusa i miłości małżeńskiej. Ze strony młodych małżonków padały wprost pytania: „co nam daje Ruch”, „dlaczego przystąpiliśmy do Ruchu”. Jednak istotnym było wskazanie młodym, co my możemy dać Ruchowi i innym małżeństwom nie tylko w Ruchu.

4 maja odbyła się XI Ogólnopolska Pielgrzymka Equipes Notre – Dame. Tym razem miejscem pielgrzymki był służewski klasztor oo. dominikanów. Przybyliśmy, aby prosić Matkę Bożą Różańcową o potrzebne łaski. Gościem specjalnym pielgrzymki był ojciec Paul Dominique Marcovits OP – postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Henri Caffarela – założyciela Ruchu END. W pielgrzymce uczestniczyły również małżeństwa z Białorusi. Kulminacyjnym punktem pielgrzymkowego programu była Msza święta, której przewodniczył ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. W czasie pielgrzymki nastąpiło oficjalne powołanie Sektora Małopolskiego. Posługę Pary Odpowiedzialnej podjęło małżeństwo Anna i Roman Kobiałkowie. Czas na podsumowanie czterech lat służby mieli także Maja i Leszek Kukułowie – dotychczasowa Para Odpowiedzialna Regionu Polska.

 

4 do 8 lipca w Odessie na Ukrainie odbyły się rekolekcje o duchowości małżeńskiej. Zostały one przeprowadzone przez Parę Regionu Lucynę i Krzysztofa Wysockich, małżeństwo Urszulę i Janusza Sklepowiczów oraz ks. Marka Plutę. W ostatnim dniu rekolekcji został przedstawiony Ruch Equipes Notre – Dame. Kilka małżeństwa wyraziło chęć kroczenia drogą duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame. Posługę pary pilotującej podjęło małżeństwo Helena i Paweł Kukołowicz.

12 do 14 lipca odbyło się pierwsze spotkanie nowej ekipy Regionu Polska, w skład której weszły: Para Regionu – Lucyna i Krzysztof Wysoccy, Doradca Duchowy ekipy regionu – ks. Wojciech Zyśk, pary sektorów: Sektor Kujawski – Anna i Tadeusz Kostkowscy, Sektor Mazowiecki – Katarzyna i Marek Rymsza, Sektor Śląski – Bernadeta i Piotr Dyla, Sektor Małopolski – Anna i Roman Kobiałka, Sektor Wielkopolski – Honorata i Sławomir Pakuła, małżeństwo odpowiedzialne za List i stronę END – Małgorzata i Waldemar Kaduk, małżeństwo odpowiedzialne za rekolekcje – Hanna i Kazimierz Breza oraz małżeństwo odpowiedzialne za dystrybucję materiałów i finanse – Marzena i Michał Mamczarz.

2 do 4 sierpnia w Konstancinie-Jeziorna koło Warszawy odbyła się sesja dla ekip w izolacji zainicjowana przez Międzynarodową Ekipę Odpowiedzialną ERI, a prowadzona przez aktualną Parę Regionu – Lucynę i Krzysztofa Wysockich oraz ustępującą Parę Regionu – Maję i Leszka Kukułków. W sesji uczestniczyły dwa małżeństwa z Białorusi z doradcą duchowym ks. Andrzejem Sipowiczem; trzy małżeństwa ze Słowacji; jedno małżeństwo z Litwy oraz jedno małżeństwo z Ukrainy wraz z kapłanem ks. Józefem Pawlukiem. Pary prowadzące sesję przypomniały uczestnikom treści zawarte w podstawowych dokumentach naszego Ruchu, po czym małżonkowie dzielili się realizacją w/w treści oraz życiem ekip w poszczególnych krajach. Sesja była czasem lepszego poznania, odnowienia i budowania więzi, wzajemnego wsparcia i ubogacania się, czasem wymiany doświadczeń.

11 sierpnia w Nieświeżu na Białorusi nastąpiło przekazanie posługi pary sektora. Nowa Parą Sektora Białoruskiego zastali Tatiana i Mikołaj Mielieszkiewicz. Na tą uroczystość przybyli z Polski: Lucyna i Krzysztof Wysoccy, Maja i Leszek Kukułka oraz Piotr i Bernadeta Dyla.

 

13 sierpnia w Winie miało miejsce spotkanie Pary Regionu Polska i Pary Sektora Śląskiego z ekipami litewskimi. Podczas spotkania wymieniono doświadczenia między ekipami polskimi i litewskimi. Wspólnie obejrzeliśmy prezentacje Strefy Europy Centralnej i Regionu Polska.

 

8 do 10 listopada w Zduńskiej Woli odbyła się Sesja dla małżeństw END, które pełnią posługi na różnych szczeblach odpowiedzialności. Razem spotkali się członkowie Ekipy Regionu, pary małżeńskie posługujące dla Regionu oraz przedstawiciele Ekip Sektorów. Pary Sektorów przedstawiły, jak przebiega życie w poszczególnych Sektorach naszego Regionu Polska. Uczestniczyliśmy również w konferencjach zorganizowanych przez małżeństwa posługujące dla Regionu i Parę Regionu.

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl
pomorze.zachodnie@end.org.pl

Liturgia dnia: