Dnia 2 wrzesnia 2006 r. odbyło się w Warszawie u ojców Franciszkanów II Spotkanie Par Odpowiedzialnych.

Uczestniczyli w nim małżonkowie z Warszawy, Lublina, Łodzi, Wielunia, Łomży, a także z Krakowa – goście z Ekipy Regionu: Roma i Jurek Starczyńscy.

Opiekę duchową nad wszystkimi parami odpowiedzialnymi sprawował Ojciec Dezyderiusz, który zadał nam kilka pytań do refleksji. Jedno z nich brzmiało: “Ruch dał nam wiele, a co my daliśmy dla Ruchu”?

Trzy pary małżeńskie otrzymały misję do pracy w Ruchu:

  • Marzena i Michał Mamczarzowie na parę łącznikową,
  • Kasia i Marek Rymszowie na parę pilotującą,
  • Kasia i Tadeusz Kamińscy na parę pilotującą.

Spotkanie uwieńczone zostało Mszą Świętą na którą przyszli członkowie ekip warszawskich.

Zakończyliśmy, a zarazem rozpoczęliśmy pielgrzymkę do Lourdes, bo ona nadal trwa w naszych sercach i w naszych umysłach. Z naszego sektora wzięło udział w X Międzynarodowym Zgromadzeniu END w Lourdes – 9 par małżeńskich oraz doradca duchowy z Łodzi – Ks. Marek Pluta, które swoimi przeżyciami będą się dzielić w swoich ekipach, a także na wspólnym spotkaniu grudniowym.

21 października 2006 r. o godz. 10.00 odbędzie się w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 98A jednodniowa Sesja dla Par Odpowiedzialnych Ekip Podstawowych, na ktorą serdecznie zapraszamy również doradców duchowych naszych ekip.

Małżonkowie naszego sektora włączaja się w nocną modlitwę wstawienniczą, stają się orędownikami modlitwy w intencji naszego Ruchu.

Galeria zdjęć