kongres

31 marca w Dobrym Miejscu w Warszawie odbył się III Kongres Życia i Rodziny zorganizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Tematem tegorocznego kongresu było “Wychowanie – wehikuł cywilizacji życia”. W trakcie Kongresu zostały przypomniane wartości cywilizacji łacińskiej, która rozwijała duchowość, o czym świadczą katedry romańskie i gotyckie, naukę, o czym przypomina nam sieć uniwersytetów oraz takie wartości jak: miłość ojczyzny, honor, odwaga, które dostrzegamy w etosie rycerskim. Przechodząc do współczesności omówiliśmy racje stanu, o które powinno dbać każde państwo: przetrwanie fizyczne narodu czyli ciągłość jego istnienia, funkcjonowanie wolnego państwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Na zakończenie usłyszeliśmy o nowych inicjatywach ustawodawczych:

• Ustawie o tożsamości małżeństwa, która ma znosić akty prawne godzące w małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, który jest gwarantowany w art. 18 Konstytucji RP. Chodzi m.in wystawianie zaświadczeń z USC o stanie wolnym, które zagranicą mogą być wykorzystywane do zawierania związków jednopłciowych. Podobna sytuacja w innych krajach została wykorzystana przez środowiska LGBT do zgłoszenia skargi o dyskryminację do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka. ETPC w takich przypadkach orzekał, że jest to sytuacja dyskryminująca związki jednopłciowe w danym kraju skoro można je zawrzeć w innym. Orzecznictwo takie skutkuje koniecznością wprowadzenia do ustawodawstwa kraju pozwanego zgody na związki jednopłciowe.

• Ustawie o autonomii życia rodzinnego, która m.in. ma znosić możliwość odbierania dzieci przez pracowników socjalnych. Taką możliwość daje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Badania funkcjonowania dotychczasowej ustawy wskazują, że codziennie dochodzi do skierowania 3-4 dzieci do pieczy zastępczej. Dzieci te kilka miesięcy przebywają poza rodzinami, a później znacząca większość dzieci wraca do własnych domów, gdyż sądy nie potwierdzają “bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie”. Z drugiej strony dochodzi do nadużyć, w których pracownicy socjalni grożą rodzinom, że jeśli nie wykonają poleceń, to odbiorą im dzieci.

• Społecznej inicjatywie ustawodawczej “Stop aborcji”, która zakazuje aborcji a tym samym w pełni chroni zdrowie i życie dzieci, zgodnie z zapisami w Konstytucji RP – zarówno przed jak i po urodzeniu.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego