DSC_7254Niedziela 20 września 2015 r. to dzień bardzo ważny dla naszego Ruchu. Małżeństwa, które przybyły do kościoła św. Doroty w Licheniu uczestniczyły w Eucharystii, podczas której miało miejsce kilka szczególnych momentów. Zgromadzone wokół ołtarza małżeństwa z Sektorów Kujawskiego i Wielkopolskiego wraz z kapłanami celebransami – gospodarzem, proboszczem parafii licheńskiej i doradcą duchowym licheńskich ekip – ks. Henrykiem Kulikiem i księdzem kanonikiem Rafałem Czerniejewskim przeżywały doniosłe i radosne chwile.

W trakcie Mszy św. uroczyście ogłoszono, że w dniu 5 września 2015 r. w Rzymie, podczas Międzynarodowego Kolegium Equipes Notre – Dame powołany został nowy Super Region Polska – Europa Centralna, którego Parą Odpowiedzialną zostali Lucyna i Krzysztof Wysoccy, dotychczasowa Para Odpowiedzialna Regionu Polska.DSC_7170

Para Odpowiedzialna Super Regionu ogłosiła następnie powstanie nowego Regionu I, w skład którego weszły Sektory Kujawski i Wielkopolski, i powołała nową Parę Odpowiedzialną Regionu. Posługę Pary Odpowiedzialnej przyjęli Honorata i Sławomir Pakułowie.

Kolejnym radosnym momentem było przyjęcie Karty przez dwa małżeństwa z Ekipy Poznań 10.

Następnie nowa Para Odpowiedzialna Sektora Kujawskiego – Renata i Tomasz Matczakowie z Lichenia powołała Pary Łącznikowe i Informacyjne swojego sektora.

Kolejnym ważnym momentem stało się powołanie i symboliczne wręczenie świec Parom Odpowiedzialnym Ekip Podstawowych obu Sektorów – Kujawskiego i Wielkopolskiego.

W kazaniu ksiądz kanonik Rafał Czerniejewski – doradca duchowy nowopowstałego Regionu I, skierował do nas słowo, w którym odniósł się do hasła nowego roku formacyjnego „Oto ja, poślij mnie” (Iz 6,8) uświadamiając nam wszystkim, że i my możemy powtórzyć za prorokiem Izajaszem te słowa dając konkretne świadectwo naszej służby w rodzinie, w swoich środowiskach, na rzecz Ruchu END i Kościoła.

Eucharystię poprzedziły spotkania Par Odpowiedzialnych obu sektorów. Na tych spotkaniach Pary Odpowiedzialne Sektorów – Kujawskiego – Renia i Tomek Matczakowie i Wielkopolskiego – Ania i Jurek Kolbuszowie wraz z Parami Łącznikowymi, przekazali istotne dla funkcjonowania ruchu bieżące informacje oraz starali się ukierunkować posługę Par Odpowiedzialnych Ekip, aby życie małżonków i tegoroczna praca formacyjna przebiegały z troską o wzrost duchowy  zgodnie z hasłem tego roku  i zachowaniem charyzmatu danego nam przez naszego założyciela o. Henri Caffarela.

Całość zakończona została strawą dla ciała – wspólną agapą.

Dziękujemy gospodarzom – kapłanom i małżeństwom Sektora Kujawskiego za gościnne przyjęcie i stworzenie radosnej, rodzinnej atmosfery naszego spotkania.

Ania i Jurek Kolbuszowie – Para Odpowiedzialna Sektora Wielkopolskiego