abp Józef Kupny

Alleluja!

Wrocław przywitał nowego metropolitę piękną pogodą oraz tłumami wiernych i zaproszonych na uroczystość gości. W niedzielęodbył się ingres abp Józefa Kupnego do archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Na podstawie bulli nominacyjnej, którą w imieniu Papieża Franciszka odczytał nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migilore, objął On rządy w archidiecezji wrocławskiej po ustępującym, bardzo zasłużonym, abp Marianie Gołębiewskim.

Jest to wydarzenie tym istotniejsze dla Ekip, że nowy metropolita wrocławski jest członkiem Rady Stałej Komisji Episkopatu Polski, przewodniczącym Rady ds. Społecznych Komisji Episkopatu Polski oraz delegatem Komisji Episkopatu Polski ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Już pierwsze słowa, jakie skierował do nas jako Arcybiskup w homilii, jasno pokazują Jego program odnośnie małżeństw i rodzin:

„Pamiętajmy, że trwałe więzi małżeńskie, rodzinne, buduje się poprzez wspólne spędzanie czasu i rozmowy. Tylko wtedy stajemy się sobie bliscy, kiedy dzielimy się wzajemnie swoimi przemyśleniami, poglądami, radościami, także problemami, smutkami. Niejednemu kryzysowi małżeńskiemu, rodzinnemu, wychowawczemu, można by było zaradzić, gdyby istniał dialog.”

Również odnosząc się do czytanego fragmentu Ewangelii dał wyraz troski o powierzonych mu Wiernych:

“W słowach Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii odczytuję wezwanie do głoszenia Jego miłości i miłowania tych, do których mnie posyła, Was bracia i siostry, do służby Wam. Do troski o życie, o młodzież, o małżeństwa, o rodziny, o ubogich, o chorych, o wspólnoty parafialne, ruchy i stowarzyszenia katolickie, także do troski o moich kapłanów.”

Abp Józef Kupny, jako biskup pomocniczy diecezji katowickiej, miał już okazję zapoznać się z naszym Ruchem, tym bardziej Ekipy Wrocławskie są wdzięczne naszej Parze Odpowiedzialnej Sektora, Bernadecie i Piotrowi, za ich trud pielgrzymowania na ingres. Wspólnie udało nam się złożyć życzenia Arcybiskupowi i zaznaczyć naszą obecność w Jego nowej diecezji.

Uczestnicząc w ingresie, radowaliśmy się obecnością wielu osób w różnym wieku i różnego stanu, które zgromadziły się, by wspólnie wyrazić troskę o nasz Kościół lokalny. Z naszej strony będziemy obejmować modlitwą nowego arcybiskupa oraz Jego działania, szczególnie dotyczące sakramentu małżeństwa, którego ważność niejednokrotnie już podkreślał. Dziękujemy Panu za nowego pasterza!

Agnieszka i Marek
para informacyjna z Wrocławia