Pary Sektorów, Para RegionuŻyjemy jeszcze przeżyciami pielgrzymki w Toruniu. W takich chwilach doświadczamy, jak wielki jest Pan. Tylko On wie, jak bardzo jesteśmy Mu wdzięczni za nasz Ruch Equipes Notre – Dame, za każde małżeństwo, za każdego kapłana, za każdą osobę.
Nic nie zastąpi spotkania osób. Osób, które mają jeden cel – dążą do świętości. Podjęły trud pielgrzymowania by wspólnie składać Bogu hołd uwielbienia za Ruch, każdy przyjechał do swojej Matki Nieustającej Pomocy, by powierzyć swoje radości i cierpienia. Nie ma lepszej drogi do Chrystusa, jak przez Jego Matkę.

W dniu 28 maja 2011 r. miała miejsce IX Ogólnopolska Pielgrzymka Equipes Notre – Dame do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Patronki Diecezji Toruńskiej.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie ekip Regionu Polska – małżeństwa wraz z rodzinami z Polski i Białorusi oraz ich Doradcy Duchowi. Na zaproszenie Ekipy Regionu na pielgrzymkę przybyło również francuskie małżeństwo Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej ERI Herve i Genevieve de Corn. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. biskup Andrzej Suski.
Po przywitaniu przybyłych gości przez gospodarzy i Parę Regionu uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji małżonków de Corn nt. Maryi w naszym życiu oraz nt. sensu pielgrzymowania.
Czas pielgrzymki jest chwilą nie tylko spotkania się wszystkich członków ekip, jest chwilą dzielenia się, wzajemnego ubogacania ale przede wszystkim wspólnej modlitwy. W samo południe rozpoczęła się Eucharystia którą wraz z Jego Ekscelencją ks. biskupem Andrzejem Suskim koncelebrowało kilkunastu Doradców Duchowych ekip.
W czasie Eucharystii małżonkowie zawierzyli swoje małżeństwa i rodziny oraz cały Ruch w Polsce Naszej Pani – Matce Bożej Nieustającej Pomocy.
W tym czasie odbyło się również przekazanie posługi Par Sektorów: Mazowieckiego, Śląskiego i Wielkopolskiego. Ustępujące pary to: Marzenka i Michał, Agnieszka i Leszek oraz Iza i Andrzej. Pragniemy wyrazić im naszą wdzięczność za ich służbę, za ich cząstkę życia, którą oddali dla Ruchu.
Posługę podjęły nowe Pary Sektorów: Kasia i Marek, Bernadka i Piotr, Honorata i Sławek. Jesteśmy im wdzięczni za pozytywną odpowiedź na zaproszenie do pełnienia tej posługi. Witamy Was serdecznie w tej nowej roli i życzymy, aby Wasza służba była nieustannym darem Waszego życia dla innych i mieściła się w wymiarze miłości jaką praktykował Chrystus. Niech Pan swoją łaską umocni Was w wypełnianiu podjętej posługi. Wznieście Wasze dusze jak wielki żagiel, by możliwie najpełniej wypełniły się wiatrem Ducha Świętego.

Dziękujemy wam wszystkim przybyłym do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Dziękujemy ekipom Sektora Kujawskiego, które włożyły wiele wysiłku w przygotowanie i przyczyniły się do tego, aby ta pielgrzymka mogła odbyć się w tak dostojnej i pięknej oprawie.

  • [Nie znaleziono pliku]
  • [Nie znaleziono pliku]

Nasza galeria