18.JPGCzas corocznej pielgrzymki do Naszej Pani jest przede wszystkim czasem wspólnej modlitwy dziękczynnej, jest chwilą spotkania się wszystkich członków ekip, chwilą dzielenia się, wzajemnego ubogacania.

W dniu 19 maja 2012 r. odbyła się jubileuszowa X Ogólnopolska Pielgrzymka Equipes Notre – Dame do Matki Bożej Licheńskiej. W spotkaniu tym uczestniczyło ponad 300 osób – małżeństw i doradców duchowych ekip Regionu Polska. Na pielgrzymkę przybyło również 7 małżeństw i dwóch doradców duchowych ekip z Białorusi oraz francuskie małżeństwo Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej ERI – Herve i Genevieve de Corn. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Marek Pluta – Doradca Duchowy Ekipy Regionu.

W czasie nieszporów na zakończenie pielgrzymki modlił się z nami Jego Ekscelencja ks. biskup Wiesław Mering.W samo południe rozpoczęła się Eucharystia którą wraz z ks. Markiem Plutą – Doradcą Duchowym Ekipy Regionu koncelebrowało kilkunastu Doradców Duchowych ekip. We Mszy Świętej uczestniczyli również inni pielgrzymi z całej Polski, szczególnie widoczne były dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą.
W czasie Eucharystii małżonkowie zawierzyli swoje małżeństwa i rodziny oraz cały Ruch w Polsce Naszej Pani – Matce Bożej Licheńskiej. W tym czasie odbyło się również przekazanie posługi Pary Sektora Kujawskiego. Ustępującą parą byli Hania i Kazik. Pragniemy wyrazić im naszą wdzięczność za ich służbę, za ich cząstkę życia, którą oddali dla Ruchu, za świadomą pracę jako Pary Sektora, za wzajemne wspieranie się i odnawianie w łasce sakramentu małżeństwa. Jesteśmy im wdzięczni za ich bogaty wkład w życie Kolegium Regionu i pracę na rzecz rozwoju Ruchu w Sektorze. Pragniemy wychwalać Boga za Jego nieskończony dar, który pozwala nam wszystkim doświadczyć Jego obecności poprzez odpowiednią posługę pełnioną przez każdego z nas
Posługę podjęła nowa Para Sektora – Anna i Tadeusz. Jesteśmy im wdzięczni za pozytywną odpowiedź na zaproszenie do pełnienia tej posługi. Witamy Was serdecznie w tej nowej roli i życzymy, aby Wasza służba była nieustannym darem Waszego życia dla innych i mieściła się w wymiarze miłości jaką praktykował Chrystus. Niech Pan swoją łaską umocni Was w wypełnianiu podjętej posługi. Wznieście Wasze dusze jak wielki żagiel, by możliwie najpełniej wypełniły się wiatrem Ducha Świętego.

Dziękujemy wam wszystkim przybyłym do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Dziękujemy ekipom Sektora Wielkopolskiego, które włożyły wiele wysiłku w przygotowania. Miłym akcentem była wystawa fotograficzna dokumentująca 10 lat istnienia ekip w Polsce oraz konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Moi rodzice w END”. Praca wszystkich ekip Sektora Wielkopolskiego przyczyniła się do tego, że pielgrzymka mogła odbyć się w tak dostojnej i pięknej atmosferze.

Galeria zdjęć