DSC_1002.JPG„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.” (Mt 18,20) Tento citát bol jedným z mnohých, ktoré nás sprevádzali počas manželských rekolekcií Hnutia Equipes Notre – Dame. Začali sme v piatok 7. decembra svätou omšou v Kláštore redemptoristiek, ktorú slúžil páter Jozef z Podolínca. Po svätej omši sme sa pri večeri vzájomne predstavili, pomodlili a zaspievali si. Bolo nás spolu 17 manželských párov. Celý víkend bol popretkávaný svätými omšami, modlitbami a prednáškami o pravidlách života tohto hnutia, ktoré viedli manželia Waldek a Malgorzata z Poľska, a organizačne dohliadali Betka a Štefan Boreckí. V sobotu 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie oslávilo hnutie END 65. výročie od jeho založenia. V tento deň sme si vytvorili skupinky po 4 manželské páry a zamýšľali sme sa nad citátom od G. Chapmana: „Hlavným cieľom manželstva nie je ani sex ani šťastie. Nie je ním dokonca ani láska. Najdôležitejším cieľom manželstva je to, aby si muž a žena navzájom pomáhali dosiahnuť to, čo Boh naplánoval pre každého z nich.“ Po spoločnom zdieľaní sa každý manželský pár odobral do svojej izby alebo na iné tiché miesto k osobnému rozhovoru. Od 21.00 hodiny sa každý manželský pár vystriedal na celonočnej adorácii. Posledný deň, nedeľu, sme ukončili obnovou manželských sľubov.

A čo ma z prednášok najviac oslovilo? Sadnúť si spolu s manželom/manželkou, nájsť si čas na osobný rozhovor, navzájom sa počúvať. Nezabúdať na spoločnú modlitbu, nielen s deťmi, ale aj manželia osobitne. Veľmi ma oslovilo aj pravidlo starších a skúsenejších manželov – každý mesiac v dátum sobáša si pripomenúť manželskú prísahu, urobiť si pekný spoločný večer. Tiež je veľmi dôležité neustále na sebe pracovať, nazerať do svojho vnútra, zbavovať sa postupne svojich zlých návykov a stanoviť si ciele. Hlavné je neupadnúť do pasivity, nemyslieť si, že už na mne alebo na našom manželstve netreba nič zmeniť. Máme si neustále navzájom pomáhať na ceste k svätosti.

Galeria zdjęć